Επίδομα ΚΕΠΑ: Πως γίνεται η αίτηση;


Πως γίνεται η αίτηση για το επίδομα ΚΕΠΑ
Πως γίνεται η αίτηση για το επίδομα ΚΕΠΑ

Το επίδομα ΚΕΠΑ γίνεται ψηφιακά βάζοντας τέλος στην ταλαιπωρία των ατόμων με αναπηρία και της υποχρέωσης να παρίστανται αυτοπροσώπως για να υποβάλλουν αίτημα πιστοποίησης αναπηρίας. Παράλληλα καταργείται και η διακίνηση με φυσικό τρόπο του ιατρικού εισηγητικού φακέλου.

Ο φάκελος για το επίδομα ΚΕΠΑ, καταρτίζεται πλέον ηλεκτρονικά από τον θεράποντα ιατρό και στη συνέχεια, αφού εξεταστεί ο πολίτης από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή του ΚΕΠΑ εκδίδεται η γνωμάτευση την οποία ο πολίτης θα βρίσκει στη θυρίδα του σε ηλεκτρονική μορφή.

Στην διεύθυνση που είναι στην παρένθεση (gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/atoma-me-anaperies-kai-khronies-patheseis/aitese-axiologeses-kai-pistopoieses-anaperias) μπορείτε να κάνετε αίτηση για το επίδομα ΚΕΠΑ. Για το επίδομα θα συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet, τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ σας.
Μπορείτε επίσης να επισυνάψετε το απαιτούμενο δικαιολογητικό που αποδεικνύει την σχέση σας με τον εξεταζόμενο και να συμπληρώσετε τα στοιχεία του. (σ.σ. για νόμιμους εκπροσώπους).

Μετά την υποβολή της αίτησης για το επίδομα ΚΕΠΑ, θα πρέπει να ενημερώσετε τον θεράποντα ιατρό που σας παρακολουθεί για την καταχώρηση του Εισηγητικού Φακέλου της πάθησής σας.