Επίδομα
Επίδομα

Επίδομα ΚΕΠΑ συνοδού 2024: Πως γίνεται η αίτηση;

Τι είναι το επίδομα ΚΕΠΑ συνοδού και ποιοι το δικαιούνται το 2024 – Πως θα κάνετε την αίτηση

Δείτε πως πρέπει να γίνει η αίτηση για το επίδομα ΚΕΠΑ συνοδού 2024 καθώς και ποιοι είναι οι δικαιούχοι.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να κάνετε αίτηση για να πάρετε αυτό το επίδομα.

Ποιοι δικαιούνται το επίδομα ΚΕΠΑ συνοδού;

Αν είστε άμεσα ασφαλισμένοι δικαιούστε το επίδομα ΚΕΠΑ συνοδού ή συμπαράστασης από το ασφαλιστικό σας ταμείο.

Περιληπτικά να σας πούμε ότι το επίδομα δίνεται σε συντάξεις αναπηρίας, θανάτου ή γήρατος σε τυφλό και αφορά τον ίδιο τον συνταξιούχο και κανέναν άλλον.

Επισημαίνεται πως δεν χορηγείται σε συντάξεις γήρατος.

Το επίδομα καταβάλλεται σε συνταξιούχους αναπηρίας που βρίσκονται σε κατάσταση που απαιτεί συνεχή επίβλεψη, περιποίηση και συμπαράσταση άλλου προσώπου.

Με το συγκεκριμένο επίδομα το ποσό της σύνταξης προσαυξάνεται κατά 50% και για όσο χρόνο κρίνουν τα ΚΕ.Π.Α.

Το ΚΕΠΑ επίδομα συνοδού δίνεται επίσης σε συνταξιούχους λόγω αναπηρίας ή θανάτου, εφόσον αυτοί κριθούν από τις υγειονομικές επιτροπές ότι έχουν ανάγκη από συνεχή επίβλεψη και συμπαράσταση από άλλο άτομο.

Παράλληλα, ΚΕΠΑ επίδομα συνοδού, δικαιούνται και οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος, εφόσον είναι τυφλοί.

Σύμφωνα με τις διευκρινήσεις του ΕΦΚΑ, οι δικαιούχοι μπορούν να λάβουν το επίδομα το οποίο μπορεί να είναι ίσο με το 50% της βασικής σύνταξης.

Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, το επίδομα ΚΕΠΑ συνοδού δεν χρειάζεται κάποια ειδική αίτηση.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσει κάποιος να το λάβει είναι να έχει συγκεντρώσει να απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία είναι η «αίτηση» (κλικ εδώ) και η «ιατρική γνωμάτευση».

Επίδομα ΚΕΠΑ συνοδού 2024: Πότε γίνεται η πληρωμή;

Η πληρωμή για το επίδομα ΚΕΠΑ συνοδού 2024 γίνεται εφόσον η επιτροπή ΚΕΠΑ κρίνει ότι το άτομο χρήζει βοήθειας και συμπαράστασης από συμπολίτη του.