Επίδομα
Επίδομα

Συμπληρωματικό επίδομα μητρότητας ΔΥΠΑ – ΟΑΕΔ 2024: Πότε ξεκινά η πληρωμή;

Πότε πληρώνεται το συμπληρωματικό επίδομα μητρότητας ΔΥΠΑ – ΟΑΕΔ 2024

Επίδομα
Επίδομα

Υπάρχει πλατφόρμα για το συμπληρωματικό επίδομα μητρότητας. Παλιά δίνονταν από τον ΟΑΕΔ ενώ τώρα από την ΔΥΠΑ.

Θα πρέπει να κάνετε υποβολή δήλωσης για την επέκταση της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας από 6 σε 9 μήνες, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) ή αλλιώς για το συμπληρωματικό επίδομα μητρότητας.

Τη δήλωση πρέπει να υποβάλλουν όλες οι δικαιούχοι με ημερομηνίες έναρξης της ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας το περασμένο έτος, ανεξάρτητα αν έχουν ήδη στείλει σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα ή αν έχουν υποβάλει σχετική δήλωση στις υπηρεσίες της ΔΥΠΑ.

Η δήλωση συμπληρωματικό επίδομα μητρότητας είναι προσβάσιμη με τους κωδικούς TaxisNet στη διεύθυνση της πλατφόρμας:

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/epektases-tes-eidikes-adeis-prostasias-tes-metrotetas

Οι δικαιούχοι συμπληρωματικό επίδομα μητρότητας θα πρέπει να αναφέρουν στη δήλωση πότε έλαβαν ή θα λάβουν την επέκταση της ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας.

Θα πρέπει να δηλώσουν στην πλατφόρμα αν είναι σε συνέχεια της αρχικής λήξης της, είτε μετά την παρεμβολή κανονικής άδειας έτους 2022, είτε μετά τη μεσολάβηση πραγματικής εργασίας στον εργοδότη.

Στην πλατφόρμα της ΔΥΠΑ θα πρέπει να καταγραφούν και τα ακριβή χρονικά διαστήματα κανονικής αδείας ή πραγματικής εργασίας.