Δείτε ποιοι χάνουν το opeka επίδομα παιδιού και την πληρωμή

Δείτε ποιοι χάνουν το opeka επίδομα παιδιού και την πληρωμή

Δείτε ποιοι και γιατί θα το χάσουν. Μέσω της πλατφόρμας myschool θα διασταυρώνεται η υποχρεωτική φοίτηση των παιδιών για την καταβολή των επιδομάτων παιδιού Α21.

Από Σεπτέμβριο 2021 θα γίνεται ο επανέλεγχος για την καταβολή των συγκεκριμένων επιδομάτων ανάλογα με το αν το παιδί έχει περάσει την τάξη ή έχει μείνει από απουσίες και για ποιο λόγο.

Αν το παιδί έμεινε από απουσίες και δεν υπήρχε λόγος υγείας, το επίδομα χάνεται. Αν το παιδί όμως έχει απουσίες και συντρέχει λόγος υγείας, τότε δεν χάνεται το επίδομα.