Επίδομα
Επίδομα

Επίδομα στέγασης ενοικίου 2024: Πως κάνουμε αίτηση και ποιοι οι δικαιούχοι;

Πως κάνουμε αίτηση και ποιοι οι δικαιούχοι για το επίδομα στέγασης ενοικίου 2024

Επίδομα στέγασης ενοικίου: Πως κάνουμε αίτηση και ποια τα κριτήρια;

Δεν είναι άλλο ένα επίδομα αλλά μια χρηματική βοήθεια για χιλιάδες δικαιούχους που ζουν στο ενοίκιο.

Πότε καταβάλλεται το επίδομα στέγασης στους δικαιούχους και ποιοι δεν μπορούν να κάνουν αίτηση; θα σας απαντήσουμε όλα τα ερωτήματα σας κατά την διάρκεια του ρεπορτάζ που θα διαβάσετε.

Το ποσό του επιδόματος στέγασης ή ενοικίου, ορίζεται για τον δικαιούχο ως 70 ευρώ το μήνα και για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού 35 ευρώ παραπάνω τον μήνα.

Στη μονογονεϊκή οικογένεια, για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται 70 ευρώ το μήνα.

Στα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα, το επίδομα στέγασης ενοικίου, ορίζεται προσαύξηση 70 ευρώ το μήνα για κάθε απροστάτευτο τέκνο. Υπάρχει βέβαια και το ανώτατο όριο του επιδόματος ενοικίου είναι τα 210 ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

Κατά τη διάρκεια του έκτου μήνα ο δικαιούχος μπορεί να επικαιροποιήσει τα στοιχεία της αίτησής του και το ποσό του επιδόματος στέγασης ενοικίου να αναπροσαρμοστεί αναλόγως για το δεύτερο 6μηνο χορήγησης.

Με την πάροδο των 12 μηνών από την έκδοση της πράξης έγκρισης, ο δικαιούχος μπορεί να υποβάλει ξανά αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα.

Ποια είναι τα κριτήρια για το επίδομα ενοικίου – στέγασης;

Τα κριτήρια του επιδόματος ενοικίου στέγασης είναι εισοδηματικά, περιουσιακά και διαμονής.

Στα εισοδηματικά, το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά 3.500 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού.

Στη μονογονεϊκή οικογένεια για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ. Στα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα, ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ για κάθε απροστάτευτο τέκνο.

Το συνολικό εισόδημα για το επίδομα στέγασης ενοικίου, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 21.000 ευρώ ετησίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

Παίζουν ρόλο για το επίδομα στέγασης ενοικίου και τα περιουσιακά κριτήρια. Όπως για παράδειγμα η ακίνητη περιουσία που η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος. Υπάρχει βέβαια και ο κόφτης των 180.000 ευρώ.

Λαμβάνεται υπόψιν και το περιουσιακό τεκμήριο για το επίδομα στέγασης ενοικίου, όπου το συνολικό ποσό από τόκους καταθέσεων των μελών του νοικοκυριού στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, όπως έχουν δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1), δεν μπορεί να υπερβαίνει ετησίως το ποσό που προκύπτει από έναν μαθηματικό τύπο.

Όπως και να έχει, τα όρια καταθέσεων για κάθε τύπου νοικοκυριού είναι 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενα κατά 3.500 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού.

Στη μονογονεϊκή οικογένεια για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ. Στα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα, ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ για κάθε απροστάτευτο τέκνο για το επίδομα στέγασης ενοικίου.

Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις δικαιούχων για το επίδομα στέγασης ενοικίου, αν πληρώνουν φόρο πολυτελούς διαβίωσης, δηλώνουν δαπάνες για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής, δηλώνουν δαπάνες άνω των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία.

Απαγορευτικό θα είναι και για όσους δηλώνουν δαπάνες για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό.

Υπάρχουν και κριτήρια διαμονής όπου ο δικαιούχος του επιδόματος πρέπει να διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια κατά τα τελευταία 5 έτη πριν την υποβολή της αίτησης. Οι πολίτες τρίτων χωρών, εξαιρουμένων των ομογενών και πολιτών κρατών μελών ΕΕ, πρέπει να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα κατά τα τελευταία 12 έτη πριν την υποβολή της αίτησης.

Τα υπόλοιπα μέλη του νοικοκυριού πρέπει επίσης να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια.

Ποιοι χάνουν το επίδομα ενοικίου στέγασης; Θα χάσουν για τουλάχιστον 6 μήνες το επίδομα στέγασης που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ μέσω της ΗΔΙΚΑ, οικογένειες που το λαμβάνουν και έχουν παιδιά-μαθητές της υποχρεωτικής εκπαίδευσης που έμειναν στην ίδια τάξη λόγω απουσιών, σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας! Αν έμειναν στην ίδια τάξη λόγω βαθμών δεν υπάρχει κίνδυνος να χάσουν το επίδομα.