Επίδομα στέγασης 2023: Ποια είναι τα κριτήρια;

επιδομα στεγασησ, κριτηρια

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια το 2023, από τον ΟΠΕΚΑ για να έρθει η πληρωμή από το επίδομα στέγασης;

Αυτό το επίδομα είναι ένα προνοιακό πρόγραμμα που δίνει χρήματα στα νοικοκυριά που μισθώνουν την κύρια κατοικία.

Θα πρέπει να υπάρχει συμβόλαιο ενοικίου για να γίνει η πληρωμή του επιδόματος. Το επίδομα στέγασης είναι προνοιακό πρόγραμμα για τα νοικοκυριά που νοικιάζουν την κύρια κατοικία τους.

Για να πάρει κάποιος το επίδομα στέγασης το 2023, θα πρέπει να έχει κάνει την προβλεπόμενη δήλωση και αποδοχή του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου συμβολαίου μέσω της Α.Α.Δ.Ε. Το μισθωτήριο θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και για το σύνολο της περιόδου χορήγησης του επιδόματος.

Η πληρωμή στους δικαιούχους γίνεται την τελευταία εργάσιμη κάθε μήνα.

Σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΑ, τα κριτήρια για το επίδομα στέγασης χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: εισοδηματικά περιουσιακά και διαμονής.

Τα εισοδηματικά κριτήρια του επιδόματος στέγασης έχουν να κάνουν με το εισόδημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά 3.500 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού.

Στη μονογονεϊκή οικογένεια για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ. Στα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα, ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ για κάθε απροστάτευτο τέκνο. Το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 21.000 ευρώ ετησίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

Στα κριτήρια για το επίδομα στέγασης περιλαμβάνονται και τα περιουσιακά. Η ακίνητη περιουσία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως των 180.000 ευρώ.

Παίζουν ρόλο και οι καταθέσεις στα κριτήρια για το επίδομα στέγασης. Τα όρια καταθέσεων για κάθε τύπου νοικοκυριού είναι μέχρι 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενα κατά 3.500 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού. Στη μονογονεϊκή οικογένεια για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ. Στα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα, ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ για κάθε απροστάτευτο τέκνο.

Τέλος, υπάρχουν και κριτήρια διαμονής όπου ο δικαιούχος του επιδόματος πρέπει να διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια κατά τα τελευταία 5 έτη.