Επίδομα θέρμανσης 2021 αίτηση: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα;

Αρκετοί πολίτες θα μπορέσουν να λάβουν φέτος το αυξημένο επίδομα θέρμανσης.

Για όσους κάνουν αίτηση για το επίδομα θέρμανσης 2021, η πληρωμή θα είναι από 100 μέχρι 750 ευρω λόγω των διευρυμένων κριτηρίων που αποφάσισε η κυβέρνηση.

Επίδομα θέρμανσης δικαιούχοι

Το επίδομα αυξάνεται κατά 36% για νοικοκυριά χωρίς τέκνα, κατά 49% για νοικοκυριά με ένα τέκνο και 59% για νοικοκυριά με δυο τέκνα.

Επίδομα θέρμανσης κριτήρια

Τα χρήματα του επιδόματος θέρμανσης ενώ το 2020 ήταν στα 220 ευρώ, για το 2021 θα είναι στα 300 ευρώ για το 2022.

Σημαία
Σημαία

Επίδομα θέρμανσης συντελεστής ανά περιοχή

Για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης θα χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα των δήμων και οικισμών της Ελληνικής Επικράτειας.

Το νέο αυξημένο ποσό των 300 ευρώ θα αποτελέσει τη βάση υπολογισμού του επιδόματος για όλες τις περιοχές της χώρας και για όλους τους δικαιούχους. Το επίδομα, για κάθε δικαιούχο, θα υπολογίζεται με πολλαπλασιασμό του βασικού ποσού των 300 ευρώ με τον συντελεστή επιδότησης που έχει καθοριστεί για τον οικισμό στον οποίο βρίσκεται η κύρια κατοικία του.