Επίδομα θέρμανσης πληρωμή: Πότε θα γίνει;

Παρατείνεται ο χρόνος καταβολής του επιδόματος θέρμανσης για την περίοδο 2020-2021 για τους δικαιούχους που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο ή άλλα καύσιμα εκτός πετρελαίου.

Οι δικαιούχοι πρέπει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά αγορών λοιπών καυσίμων, εκτός του πετρελαίου θέρμανσης, που τιμολογήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 28η Φεβρουαρίου 2021 στην πλατφόρμα έως την 23η Ιουλίου 2021.

Η πληρωμή των ποσών επιδόματος θέρμανσης στους δικαιούχους θα γίνει ως την 31 Αυγούστου στον ΙΒΑΝ που έχουν δηλώσει στο myTAXISnet.

Σε περίπτωση αμφισβήτησης του ποσού πληρωμής οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση επανεξέτασης μέχρι την 15η Σεπτεμβρίου 2021 μέσω της ενότητας «Ερωτήματα προς ΑΑΔΕ» στο myTAXISnet.

Για το φυσικό αέριο θα καταχωρίζονται δικαιολογητικά αγορών της περιόδου από 01/01/2021 έως και τις 28/02/2021 με ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού πληρωμής έως την 29η Απριλίου 2021.