Επιδόματα ΟΠΕΚΑ: Ποιοι θα πάρουν μέχρι 1000 ευρώ;

Το πρόγραμμα αυτό έχει άρωμα γυναίκας και αφορά συνταξιούχους ή ασφαλισμένες του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) οι οποίες είναι ασφαλιστικά ενήμερες κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.

Συγκεκριμένα, ένα από τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ απευθύνεται σε 1.000 πολύτεκνες που θα πάρουν από 1.000 ευρώ και 4.000 τρίτεκνες αγρότισσες μητέρες που θα λάβουν βοήθημα 700 ευρώ.

Όσες είναι δικαιούχες για αυτό το επίδομα ΟΠΕΚΑ θα πρέπει να είναι ασφαλιστικά ενήμερες κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους (2021) της υποβολής αίτησης συμμετοχής.

Πότε μπαίνει το επίδομα παιδιού;
(φωτογραφία: Sandy Millar on Unsplash) Όσες είναι δικαιούχες για αυτό το επίδομα ΟΠΕΚΑ θα πρέπει να είναι ασφαλιστικά ενήμερες κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους (2021) της υποβολής αίτησης συμμετοχής.

Στις προϋποθέσεις, οι μητέρες θα πρέπει να είναι τρίτεκνες. Όσες είναι πολύτεκνες να έχουν τουλάχιστον 4 τέκνα, τα οποία να είναι άγαμα και άνεργα και να μην υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους, ή το 19ο έτος.

Αυτό το επίδομα του ΟΠΕΚΑ θα πάρουν και όσες μητέρες έχουν παιδιά που συνεχίζουν τη φοίτησή τους στη μέση εκπαίδευση, ή το 24ο έτος εφόσον σπουδάζουν στην Ελλάδα στην ανώτατη ή ανώτερη εκπαίδευση, ή φοιτούν στο «Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας» των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) ή σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ).

Ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 18ου, 19ου και 24ου έτους ηλικίας θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους 2022 ανεξάρτητα από το μήνα γέννησης.

Επίδομα του ΟΠΕΚΑ θα πάρουν και όσες δικαιούχες τρίτεκνες ή πολύτεκνες έχουν παιδιά με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω, ανεξαρτήτως ηλικίας.