Πληρωμή
Πληρωμή

Επιδοτήσεις αγροτών 2024: Πότε είναι η πληρωμή από ΕΛΓΑ και ΟΠΕΚΕΠΕ;

Πότε γίνονται οι πληρωμές από ΕΛΓΑ και ΟΠΕΚΕΠΕ το 2024

Οι αγροτικές επιδοτήσεις είναι οικονομικές ενισχύσεις που χορηγούνται από την κυβέρνηση στους αγρότες μέσω του ΕΛΓΑ και του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι επιδοτήσεις αυτές αποσκοπούν στη στήριξη του αγροτικού τομέα, στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών προϊόντων και στη προστασία του περιβάλλοντος.

Οι αγροτικές επιδοτήσεις χορηγούνται με διάφορους τρόπους

Υπάρχουν οι άμεσες ενισχύσεις και είναι οι πιο συνηθισμένες αγροτικές επιδοτήσεις.

Χορηγούνται στους αγρότες με βάση την έκταση της γης που καλλιεργούν.

Υπάρχουν και οι ενισχύσεις για επενδύσεις που χορηγούνται στους αγρότες για να επενδύσουν σε νέες τεχνολογίες, σε υποδομές και σε εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών τους.

Την ίδια ώρα δίνονται και ενισχύσεις για την παραγωγή που χορηγούνται στους αγρότες για να παράγουν συγκεκριμένα αγροτικά προϊόντα.

Μέσα στις αγροτικές επιδοτήσεις είναι και οι ενισχύσεις για το περιβάλλον.

Οι ενισχύσεις για το περιβάλλον χορηγούνται στους αγρότες για να εφαρμόζουν πρακτικές που συμβάλλουν στη προστασία του περιβάλλοντος, όπως η μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, η προστασία των υδάτων και των δασών και η διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Οι αγροτικές επιδοτήσεις είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την στήριξη του αγροτικού τομέα.

Οι επιδοτήσεις αυτές συμβάλλουν στη αύξηση της παραγωγής, στη βελτίωση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων, στη μείωση των τιμών των αγροτικών προϊόντων, στη προστασία του περιβάλλοντος και στην ενίσχυση της βιοποικιλότητας.

Στη λίστα παρακάτω μπορείτε να δείτε τις υπηρεσίες που αφορούν το επιλεγμένο γεγονός ζωής, κατηγοριοποιημένες σε ομάδες υπηρεσιών.

– Βιολογικές καλλιέργειες (Μέτρο 11)

– Δημοσιοποίηση πληρωμών ΟΠΕΚΕΠΕ

– Διαχείριση βάμβακος (e-cotton)

– Διαχείριση παραδόσεων ενεργειακών καλλιεργειών (βιοκαύσιμα)

– Διαχείριση προγραμμάτων για Οργανώσεις Ελαιοκομικών Φορέων

– Μεταβιβάσεις δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης 2019

– Ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγής σακχαρότευτλων

– Πρόγραμμα διανομής φρούτων, λαχανικών και γάλακτος στα σχολεία

– Ενιαία αίτηση ενίσχυσης

– Οικονομική ενίσχυση σε νησιώτες κτηνοτρόφους – Αμάλθεια

Τέλος, οι πληρωμές γίνονται συνήθως προς το τέλος κάθε έτους.