Δευτέρα, 15 Αυγούστου, 2022

Πότε θα δοθεί η επιδότηση λαδιού;

Είναι χρήματα που δίνονται στους παραγωγούς λαδιού στην χώρα μας.

Κάθε χρόνο λίγο πριν τον Δεκέμβριο, πληρώνεται η επιδότηση λαδιού. Για την επιδότηση λαδιού φέτος, έγινε τροποποίηση στον ΦΕΚ.

Η κάθε Οργάνωση Ελαιουργικών Φορέων είχε την δυνατότητα και έχει την δυνατότητα να κάνει αίτημα για προκαταβολή στον ΟΠΕΚΕΠΕ, έως κάποια ημερομηνία που ορίζεται στο ΦΕΚ. Φέτος ήταν η 15η Οκτωβρίου 2021.

Η προκαταβολή κυμαίνεται από 30% έως 90% της ενίσχυσης του εγκεκριμένου ετήσιου προϋπολογισμού του προγράμματος. Η πληρωμή για φέτος, έγινε στα μέσα Νοεμβρίου.

Διαβάστε ακόμα