Ποιοι οι δικαιούχοι για επιδότηση ρεύματος;

Δεν θέλουμε να σας μπερδεύουμε αλλά η επιδότηση ρεύματος είναι ένα με το κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ 2021.

Το κοινωνικό τιμολόγιο άνοιξε- Ποιοι μπορούν να κάνουν νέα αίτηση αν απορρίφθηκαν την πρώτη φορά;

Αφού έκλεισε το Taxisnet για τις φορολογικές δηλώσεις 2021, ξεκίνησε το κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ.

Με την είσοδό σας στο σύστημα θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τον ΑΜΚΑ σας και να συναινέσετε στην επεξεργασία των στοιχείων που απαιτούνται.

Μετά την συναίνεση σας, εμφανίζεται φόρμα του κοινωνικού τιμολογίου που αναφέρει κάποια προσωπικά στοιχεία σας. Επιλέξτε για ποιο ΚΟΤ θέλετε να κάνετε αίτηση.

Απαραίτητη είναι η συμπλήρωση αριθμού παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

Σημειώνεται, ωστόσο, ότι οι πολίτες οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση από την 16/09/2021, και πριν την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης ΕΝΦΙΑ 2021, και οι οποίοι έχουν μεταβολές στην ακίνητη περιουσία τους μέσα στο 2020 μπορούν να κάνουν νέα αίτηση, η οποία θα ελεγχθεί, όσον αφορά την ακίνητη περιουσία, βάσει της τελευταίας εκκαθάρισης ΕΝΦΙΑ (2021).

Τέλος θα πρέπει να ξέρετε ότι εξετάζεται μόνιμος μηχανισμός, ένας αλγόριθμος, ο οποίος ανάλογα με την τιμή της ενέργειας θα επιδοτεί αυτόματα τους λογαριασμούς.των νοικοκυριών.