Επιδότηση ηλεκτρικών συσκευών 2022 μέσω gov: Μέχρι πότε ισχύει το voucher;

Όλοι το περίμεναν και έτσι δόθηκε μία παράταση για το voucher των ηλεκτρικών συσκευών 2022

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, αγορές με χρήση επιταγών vouchers από την επιδότηση ηλεκτρικών συσκευών 2022, μπορεί να γίνεται από τους ωφελούμενους μέχρι και 90 ημέρες από την έγκριση των οριστικών αποτελεσμάτων.

Πότε ακυρώνετε την επιταγή της επιδότησης ηλεκτρικών 2022

Μπορείτε να επιστρέψετε ή να ακυρώσετε συναλλαγή της επιδότησης ηλεκτρικών συσκευών 2022 έως και 30 ημέρες από την λήξη της καταληκτικής προθεσμίας αγορών με χρήση επιταγών.

Σε αυτό το χρονικό διάστημα μπορείτε να αγοράσετε νέες συσκευές μόνο για τις συναλλαγές που ακυρώθηκαν μετά την λήξη της προθεσμίας με την χρήση επιταγής του προγράμματος.

Επιδότηση ηλεκτρικών συσκευών 2022 gov
Επιδότηση ηλεκτρικών συσκευών 2022 gov

Μέχρι πότε δόθηκε παράταση για την επιδότηση ηλεκτρικών συσκευών 2022;

Έως 1η Νοεμβρίου 2022 η νέα καταληκτική ημερομηνία για αγορές. Τέλος, υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα «Αλλάζω Συσκευή», υλοποιείται από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενώ οι σχετικές αιτήσεις υποβάλλονται στο allazosyskevi.gov.gr.