Επιταγές βιβλίων ΟΑΕΔ 2021: Ποια τα αποτελέσματα;

Τα προσωρινά αποτελέσματα βγήκαν για τις επιταγές βιβλίων αξίας 20 ευρώ η κάθε μία από τον ΟΑΕΔ.

Μπορείτε να βρείτε τις επιταγές βιβλίων ή τα κουπόνια για βιβλία του ΟΑΕΔ στον προσωπικό σας λογαριασμό.

Η ένσταση ήταν μέχρι χθες και υποβάλλονταν αποκλειστικά ηλεκτρονικά, με τους κωδικούς του TAXISnet ή τους κωδικούς χρηστών ΟΑΕΔ, μέσω της διαδικτυακής πύλης του Οργανισμού.

Η είσοδος στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ βρίσκεται εδώ: https://www.oaed.gr/e-services

Τα οριστικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν σύντομα για να αρχίσει η διάθεση των κουπονιών. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει από την επομένη της έκδοσης των οριστικών αποτελεσμάτων και θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2021.