Εποχικό επίδομα 2024
Εποχικό επίδομα 2024

Εποχικό επίδομα 2024: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις;

Ποιες οι προϋποθέσεις για το εποχικό επίδομα, πόσα ένσημα χρειάζονται, πότε είναι οι αιτήσεις και πότε ξεκινούν οι πληρωμές το 2024; Ένα σημαντικό βοήθημα για χιλιάδες συμπολίτες μας.

Λίγο μετά την αίτηση για το εποχικό επίδομα 2024, έρχεται και η πληρωμή του. Βέβαια για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να έχει περάσει η καταληκτική ημερομηνία για τις αιτήσεις.

Πότε πληρώνεται το εποχικό επίδομα και μέχρι πότε είναι η αίτηση για το 2024; Πόσα ένσημα χρειάζονται και ποιες είναι οι προϋποθέσεις;

Πότε κάνετε αίτηση για το εποχικό επίδομα 2024;

Ένα σημαντικό βοήθημα είναι το εποχικό επίδομα που δίνεται κάθε χρόνο, όπως και το 2024 σε χιλιάδες δικαιούχους, αρκεί να κάνετε αίτηση. Το 2022 άρχισαν οι αιτήσεις για το εποχικό επίδομα στις 12 Σεπτεμβρίου. Την ίδια περίοδο ξεκίνησε η αίτηση και για το εποχικό επίδομα 2023.

Τη Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου 2023, άρχισε η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για το ειδικό εποχικό επίδομα 2023 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΔ) για το 2023, ενώ η υποβολή αιτήσεων στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ξεκίνησε την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2023.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έληξε την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου και ώρα 14:00. Την ίδια περίοδο ξεκινά η αίτηση για το εποχικό επίδομα 2024.

Η αίτηση για το εποχικό επίδομα γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου gov.gr, με τους κωδικούς TAXISnet, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/eidiko-epokhiko-boethema-oaed.

Μετά την αίτηση για το εποχικό επίδομα έρχεται η ημέρα που πληρώνεται. Η πληρωμή δεν είναι ίδια για όλους και διαφοροποιείται ανάλογα με την χρονική συγκυρία που υποβλήθηκε η αίτηση.

Πως κάνετε αίτηση για το εποχικό επίδομα

Για να κάνετε αίτηση για το εποχικό επίδομα θα πρέπει να ξέρετε ότι η διαδρομή είναι: gov.gr, Εργασία και ασφάλιση, Ανεργία, Ειδικό εποχικό βοήθημα.

Η αίτηση για το εποχικό επίδομα 2024 θα ανακοινωθεί από τον αρμόδιο φορέα. Αίτηση μπορούν να κάνουν οι δικαιούχοι και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, τα γνωστά σε όλους ΚΕΠ.

Ποιοι είναι δικαιούχοι του εποχικού επιδόματος

Δικαιούχοι για το εποχικό επίδομα κάθε χρόνο είναι εργαζόμενοι ασφαλισμένοι στον e-ΕΦΚΑ που ασκούν ένα από τα παρακάτω επαγγέλματα.

Οικοδόμου, λατόμου, ασβεστοποιού, κεραμοποιού, πλινθοποιού, αγγειοπλάστη, δασεργάτη, ρητινοσυλλέκτη, καπνεργάτη, μουσικού-μέλους του οικείου επαγγελματικού σωματείου, υποδηματεργάτη, μισθωτού ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, χειριστή εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών, γεωτρητικών μηχανημάτων, ηθοποιού, τεχνικού κινηματογράφου και τηλεόρασης, χειριστή και βοηθού χειριστή κινηματογράφου, ελεγκτή κινηματογράφου και θεάτρου, ταμία κινηματογράφου και θεάτρου, μισθωτού τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, σμυριδεργάτη, το επάγγελμα του ταξιθέτου θεάτρου-κινηματογράφου, του χορευτή-μέλους των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων, καθώς και του τεχνικού απασχολούμενου σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις-μέλους των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων.

Δικαιούχοι για το εποχικό επίδομα, είναι όσοι έχουν πραγματοποιήσει το ημερολογιακό έτος που προηγείται του έτους καταβολής του βοηθήματος από πενήντα έως διακόσιες δέκα ημέρες ασφάλισης στον κλάδο τους.

Η πληρωμή για το εποχικό επίδομα καταβάλλεται εφάπαξ στο τρίμηνο Σεπτεμβρίου-Νοεμβρίου κάθε έτους.

Πότε πληρώνεται το εποχικό επίδομα;

Το εποχικό επίδομα πληρώνεται λίγες εβδομάδες αφότου γίνει η αίτηση.

Δεν υπάρχει καμμία στάνταρ ημερομηνία και η πληρωμή γίνεται αφού πρώτα πραγματοποιηθεί η αίτηση, όπως γράψαμε και νωρίτερα.

Εποχικό επίδομα σε οικοδόμους και δασεργάτες – Παραδείγματα

Οι προϋποθέσεις χορήγησής του είναι για τους οικοδόμους:

– Να έχουν πραγματοποιήσει το 2022 αποκλειστικά σε οικοδομικές εργασίες 95-210 ημέρες εργασίας, μαζί με την προσαύξηση και την άδεια. Δηλαδή, αρκεί να έχουν 73-163 πραγματικές ημέρες εργασίας.

– Να μην είναι εργολάβοι ή υπεργολάβοι οικοδομικών εργασιών και απασχολούν περισσότερους από 3 μισθωτούς.

– Να απασχολήθηκαν αποκλειστικά στον κλάδο κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

– Να συνεχίζουν να είναι οικοδόμοι την περίοδο καταβολής του βοηθήματος.

Για τους Δασεργάτες:

– Να έχουν πραγματοποιήσει το 2022 από 50 – 210 ένσημα.

-Συνταξιούχοι, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης μέχρι και την 10/9/2024 και έχουν προϋποθέσεις, δικαιούνται το εποχικό βοήθημα εφ’ όσον η σύνταξη που λαμβάνουν (κύρια και επικουρική) είναι μικρότερη από το ποσό των 495,75 ευρώ.

Όσοι καθίστανται συνταξιούχοι από 11/9/2024 και μετά, και πληρούν τις προϋποθέσεις, είναι δικαιούχοι του βοηθήματος.

Εποχικό επίδομα 2024: Πόσα ένσημα χρειάζονται;

– Για τις “Λοιπές Κατηγορίες” (εκτός από οικοδόμους), πρέπει να έχουν ασφαλιστεί από 50 έως 210 ημέρες το ημερολογιακό έτος πριν από την καταβολή του βοηθήματος.

– Για τους “Σμυριδορύκτες Νάξου“, απαιτείται ασφάλιση από 50 έως 240 ημέρες.

-Για μισθωτούς στον τουρισμό και την εστίαση, πρέπει να έχουν εργαστεί τουλάχιστον 75 ημερομίσθια και όχι περισσότερα από 50 μέσα στον Οκτώβριο – Δεκέμβριο του προηγούμενου ημερολογιακού έτους.

– Για χειριστές μηχανημάτων απαιτείται ασφάλιση από 70 έως 210 ημέρες.

– Τα ημερομίσθια από άλλους κλάδους δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 240.

Δεν είναι δικαιούχοι, όσοι λαμβάνουν τακτική επιδότηση κατά την περίοδο καταβολής του εποχικού βοηθήματος.

Στερούνται του ειδικού εποχικού βοηθήματος, οι δικαιούχοι που συμμετέχουν σε επαγγελματικά προγράμματα κατάρτισης της ΔΥΠΑ και λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα.