Εποχικό επίδομα εστίασης 2023: Ποιες οι προϋποθέσεις;

εποχικο επιδομα, σερβιτοροσ

Η ερώτηση πολλών αναγνωστών είναι για το αν οι σερβιτόροι ανήκουν στα επαγγέλματα που θα πάρουν το εποχικό επίδομα 2023.

Η αίτηση για το εποχικό επίδομα το έτος 2023, γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου gov.gr με τους κωδικούς TAXISnet.

Δεν χρειάζεται να πάτε στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ για αυτό το επίδομα.

Δικαιούχοι του ειδικού εποχικού βοηθήματος είναι τα άτομα που παρέχουν την εργασία στην Ελλάδα, εφ’ όσον υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) και ασκούν ένα από τα πιο κάτω επαγγέλματα.

Πρόκειται για τα επαγγέλματα του οικοδόμου, λατόμου, ασβεστοποιού, πλινθοποιού, αγγειοπλάστη, δασεργάτη, ρητινοσυλέκτη, καπνεργάτη, μουσικού μέλους του οικείου επαγγελματικού σωματείου, υποδηματεργάτη, μισθωτού ναυπηγοεπισκευαστικης ζώνης, χειριστή εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών, γεωτρητικών μηχανημάτων, ηθοποιού, τεχνικού κινηματογράφου και τηλεόρασης, χείριστη και βοηθού χείριστη κινηματογράφου, ελεγκτή κινηματογράφου και θεάτρου, ταμία κινηματογράφου και θεάτρου , μισθωτού τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου και σμυριδεργάτη.

Στα παραπάνω επαγγέλματα όπως βλέπετε και εσείς δεν είναι του σερβιτόρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αρκετοί σερβιτόροι τα προηγούμενα έτη είχαν πάρει το εποχικό επίδομα.

Κάτι επίσημο που να λέει αν το δικαιούνται ή όχι οι σερβιτόροι το εποχικό επίδομα δεν υπάρχει.

Η μόνη λύση είναι να μπείτε στην πλατφόρμα για να κάνετε την αίτηση και με τους κωδικούς taxisnet να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα.

Σε περίπτωση που είστε δικαιούχος, το σύστημα θα σας αφήσει να ολοκληρώσετε την αίτηση.

Σε αντίθετη περίπτωση, θα εμφανιστεί μήνυμα στο οποίο θα επισημαίνει ότι δεν μπορείτε να ολοκληρώσετε την αίτηση.

Όπως και να έχει, καλό είναι να δοκιμάσετε αν είστε δικαιούχος για το εποχικό επίδομα 2023.