Εποχικό επίδομα 2021: πότε θα δοθεί τελικά;

Οι αιτήσεις τρέχουν για το ειδικό εποχικό βοήθημα – Ο πίνακας με τους δικαιούχους…

Οι σερβιτόροι ανήκουν στα επαγγέλματα που θα πάρουν το εποχικό επίδομα 2021.

Πότε τελικά θα μπουν χρήματα το εποχικό επίδομα 2021;

Πρώτα βέβαια θα πρέπει να γίνει η αίτηση. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το ειδικό εποχικό επίδομα 2021 λήγει τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου και ώρα 14:00.

Οι πληρωμές όπως σε όλα τα προγράμματα ξεκινούν εφόσον πραγματοποιηθούν οι αιτήσεις και λήξει η ημερομηνία για τους δικαιούχους.

Η αίτηση για το εποχικό επίδομα του ΟΑΕΔ το έτος 2021, γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου gov.gr με τους κωδικούς TAXISnet στην ηλεκτρονική διεύθυνση
https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/eidiko-epokhiko-boethema-oaed

Δεν χρειάζεται να πάτε στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ.

Το εποχικό επίδομα 2021 πότε θα πληρωθεί;

Σύμφωνα με πληροφορίες θα πληρωθεί μέχρι τέλος του έτους.

Δικαιούχοι του ειδικού εποχικού βοηθήματος είναι τα άτομα που παρέχουν την εργασία στην Ελλάδα, εφ’ όσον υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) και ασκούν ένα από τα πιο κάτω επαγγέλματα.

Πρόκειται για τα επαγγέλματα του οικοδόμου, λατόμου, ασβεστοποιού, πλινθοποιού, αγγειοπλάστη, δασεργάτη, ρητινοσυλέκτη, καπνεργάτη, μουσικού μέλους του οικείου επαγγελματικού σωματείου, υποδηματεργάτη, μισθωτού ναυπηγοεπισκευαστικης ζώνης, χειριστή εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών, γεωτρητικών μηχανημάτων, ηθοποιού, τεχνικού κινηματογράφου και τηλεόρασης, χείριστη και βοηθού χείριστη κινηματογράφου, ελεγκτή κινηματογράφου και θεάτρου, ταμία κινηματογράφου και θεάτρου , μισθωτού τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου και σμυριδεργάτη.