Νέο επίδομα για τους εργαζόμενους: Ποιοι θα το πάρουν;

Νέο επίδομα έρχεται για εργαζόμενους – Δείτε ποιοι θα πάρουν 720 ευρώ

Μάλιστα άρχισαν και οι αιτήσεις για τη νέα Δράση του ΕΠΑνΕΚ: «Ανάπτυξη δεξιοτήτων εργαζομένων, για την προσαρμογή τους στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο της Οικονομίας».

Ποιοι θα κάνουν αίτηση;

Για να κάνουν αίτηση για το νέο επίδομα θα πρέπει να απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας, ανεξαρτήτως κλάδου απασχόλησης. Εφόσον ολοκληρώσουν επιτυχώς τις εξετάσεις πιστοποίησης θα αποκτήσουν το αντίστοιχο Πιστοποιητικό Κατάρτισης σε εξειδικευμένες όσο και οριζόντιες ειδικότητες και θεματικές ενότητες.

Επίδομα 720 ευρώ: Ποιοι θα το πάρουν
Επίδομα 720 ευρώ: Ποιοι θα το πάρουν

Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης ξεκίνησε

Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης ξεκίνησε την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022 και η αξιολόγηση γίνεται με σειρά προτεραιότητας. Θα μπορέσετε να κάνετε την αίτηση μέχρι να συγκεντρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός των δικαιούχων που είναι τα 16000 άτομα.

Κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να κάνει αίτηση συμμετοχής σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην ιστοσελίδα του Φορέα https://katartisi151.eydevek.gr, τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής», δηλώνοντας μία μόνο Περιφέρεια υλοποίησης.