ΕΣΠΑ παιδικοί σταθμοί 2021-2022: Έτσι θα γίνουν οι αιτήσεις

Οι δύο διαφορετικές ΚΥΑ, που βρίσκονται στα γραφεία των αρμόδιων υπουργών προς υπογραφή, αφορούν ξεχωριστά τις μητέρες του Ιδιωτικού τομέα και τις μητέρες του Δημοσίου τομέα και αυτή την εβδομάδα που θα έρθει, θα δημοσιοποιηθούν.

Το πρόγραμμα «Εναρμόνισης της Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής» που υλοποιεί η ΕΕΤΑΑ αφορά στην παροχή θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας σε βρέφη, νήπια, παιδιά και Άτομα με Αναπηρία σε δημόσιους και ιδιωτικούς Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς, Παιδικούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ μεΑ).

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις αρχές Ιουλίου, αναμένεται να δημοσιευθεί η απόφαση και αμέσως μετά θα ακολουθήσει η πρόσκληση της ΕΕΤΑ για την υποβολή αιτήσεων από τους γονείς.

Χωρίς κανένα δικαιολογητικό αλλά μόνο με την χρήση των κωδικών TAXISnet θα μπορούν οι γονείς να μπαίνουν στο eetaa.gr ή στο paidikoi.eetaa.gr, προκειμένου υποβάλλουν τις αιτήσεις τους και να συμμετέχουν στο πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ για τα vouchers για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ 2020 -2021.

Θα μπορούν οι δικαιούχοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους για τις επιδοτούμενες θέσεις (vouchers) των παιδιών τους στους παιδικούς σταθμούς, στους βρεφονηπιακούς και στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών (ΚΔΑΠ) για το σχολικό έτος 2021-22.