Εθνική πινακοθήκη: Πότε ξεκινούν οι προσλήψεις;

εθνικη πινακοθηκη, προσληψεισ

Έρχονται προσλήψεις στην Εθνική Πινακοθήκη. Θα υπάρξει σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 21 ατόμων για την κάλυψη των αναγκών.

Οι ειδικότητες για τις προσλήψεις στην εθνική πινακοθήκη έχει να κάνει με μία θέση τεχνολογικής εκπαίδευσης συντηρητή αρχαιοτήτων και έργων τέχνης.
Επίσης θα γίνουν προσλήψεις 16 θέσεων στην εθνική πινακοθήκη δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ημερήσιων φυλάκων μουσείων και αρχαιολογικών χώρων και 4 θέσεις
νυχτοφυλάκων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της εθνικής πινακοθήκης.