Πότε
Πότε

Πότε μπήκε η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή ένωση;

Επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας ήταν ο Έλληνας Πρωθυπουργός κ. Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής

Πότε
Πότε μπήκε η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή ένωση

Ήταν το μακρινό 1978 όταν μπήκε η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή ένωση. Στις 28 Μαΐου 1979, στο Ζάππειο Μέγαρο μπήκε η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή ένωση.

Βέβαια, εντάχθηκε επίσημα την 1η Ιανουαρίου 1981 και έγινε έτσι το δέκατο μέλος της Κοινής Αγοράς.

Επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας ήταν ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής.