Εξετάσεις
Εξετάσεις

Εξετάσεις ΕΟΠΠΕΠ 2024: Πότε είναι για την πιστοποίηση;

Πότε είναι οι εξετάσεις ΕΟΠΠΕΠ 2024 για την πιστοποίηση

Τι είναι ο ΕΟΠΠΕΠ και πότε δίνονται οι εξετάσεις για την πιστοποίηση;

O ΕΟΠΠΕΠ είναι ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., στο πλαίσιο της εθνικής και της ευρωπαϊκής πολιτικής για την απασχόληση και την επαγγελματική κατάρτιση, εφαρμόζει σύστημα πιστοποίησης.

Η εφαρμογή του συστήματος πιστοποίησης προβλέπει τα ακόλουθα βήματα:

1. Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης και δικαιολογητικών μέσω του συνδέσμου

2. Έλεγχος πληρότητας και συμβατότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών.

3. Συμμετοχή στην εξεταστική διαδικασία για όλους τους υποψηφίους των οποίων τα δικαιολογητικά κρίθηκαν πλήρη και συμβατά με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

4. Ένταξη στο Μητρώο με πιστοποιημένη επαγγελματική επάρκεια.

Πότε θα γίνουν οι εξετάσεις ΕΟΠΠΕΠ 2024 για την πιστοποίηση;

Τους πρώτους μήνες του 2024, αναμένεται να γίνουν οι εξετάσεις για την πιστοποίηση του ΕΟΠΠΕΠ.

Οι υποψήφιοι κάθε χρόνο αφού κάνουν την ηλεκτρονική αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά, στην συνέχεια στις αρχές κάθε χρόνου δίνουν τις εξετάσεις για την πιστοποίηση.