Φοιτητικό επίδομα 1000 ευρώ 2021: Πότε μπαίνει;

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα για το 2021: Πως κάνουμε αίτηση και ποιες οι προϋποθέσεις;

Το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα δίνεται από το Υπουργείο Παιδείας σε όσους φοιτητές διαμένουν σε άλλη πόλη από αυτή της κυρίας κατοικίας των γονιών τους.

Το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα επεκτείνεται και στους 28.000 σπουδαστές των δημοσίων ΙΕΚ.

Δεν υπάρχει φοιτητικό επίδομα για πρωτοετείς μιας και ένας φοιτητής που δικαιούται το φοιτητικό επίδομα θα πρέπει να έχει περάσει τουλάχιστον το ήμισυ των μαθημάτων του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους

Ο φοιτητής θα πρέπει να μην είναι κάτοχος άλλου πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανεξάρτητα από τον τρόπο εισαγωγής του.

Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά τις 30.000€, προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του ενός.