Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα 2021: Τελικά πότε θα δοθεί;

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα 2021: Πότε θα δοθεί;

‘Εως και τις 30 Ιουλίου είχαν την ευκαιρία να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα stegastiko.minedu.gov.gr.

Προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι ο φοιτητής για τον οποίο χορηγείται το επίδομα, να είναι Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να είναι κάτοχος ακαδημαϊκής ταυτότητας σε ισχύ και να είναι κάτοχος Α.Φ.Μ. Η υπηκοότητα συνδέεται μόνο με το πρόσωπο του φοιτητή και όχι με των γονέων ή κηδεμόνων αυτού.

Η ηλεκτρονική αίτηση για τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος υποβάλλεται από τον δικαιούχο του επιδόματος, δηλαδή το πρόσωπο που θεωρείται ότι βαρύνει ο φοιτητής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4172/2013 (Α’ 167).

Πληροφορίες αναφέρουν πάντως ότι το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα θα καταβάλλεται όταν αρκετά Ιδρύματα ολοκληρώσουν την διαδικασία και παραδωσουν τα απαιτούμενα στοιχεία. Πέρσι αυτό έγινε τον Δεκέμβριο.