Πότε
Πότε

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα 2024 αίτηση: Πότε ξεκινά η πληρωμή;

Πότε θα γίνει η αίτηση και η πληρωμή για το φοιτητικό επίδομα 2024

Πότε πληρώνεται το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα 2024; Υπάρχει μια συγκεκριμένη ημερομηνία;

Επειδή γονείς και φοιτητές ρωτούν για το αν υπάρχει μια στάνταρ ημερομηνία για την πληρωμή, δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν ισχύει για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, όχι μόνο το 2024 αλλά και τα προηγούμενα χρόνια.

Το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα είναι μεγάλο βοήθημα και η πληρωμή του μεγάλη ανακούφιση για τους φοιτητές για τις οικογένειες τους. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις και πότε μπαίνει μετά την αίτηση;

Κατά την διάρκεια του καλοκαιριού ανοίγει η ειδική πλατφόρμα του υπουργείου Παιδείας άνοιξε για την υποβολή αιτήσεων για το στεγαστικό φοιτητικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους.

Φοιτητικό επίδομα 2024: Ποιοι είναι δικαιούχοι;

Δικαιούχοι για το φοιτητικό επίδομα 2024 για να κάνουν αίτηση είναι οι Έλληνες υπήκοοι ή οι Ευρωπαίοι πολίτες στους οποίους χορηγείται ετήσιο στεγαστικό επίδομα.

Αυτές είναι οι προϋποθέσεις για να λάβετε αυτό το επίδομα, βοήθημα για χιλιάδες οικογένειες.

Προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι ο φοιτητής για τον οποίο χορηγείται το επίδομα, να είναι Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να είναι κάτοχος ακαδημαϊκής ταυτότητας σε ισχύ και να είναι κάτοχος Α.Φ.Μ.

Η υπηκοότητα συνδέεται μόνο με το πρόσωπο του φοιτητή και όχι με των γονέων ή κηδεμόνων αυτού. Για την είσοδό στην ηλεκτρονική εφαρμογή του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, ο δικαιούχος (γονέας ή φοιτητής) θα χρησιμοποιήσει το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password).

Το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα δεν είναι το ίδιο με το επίδομα ΙΚΥ. Πριν γίνει οποιαδήποτε αίτηση, βασική προϋπόθεση είναι να υπάρχει η φορολογική δήλωση.

Δικαιούχοι του φοιτητικού επιδόματος είναι οι ορφανοί από τους δύο γονείς ή έχουν οικογένεια που μένει στο εξωτερικό ή είναι πάνω από είκοσι πέντε (25) ετών, ή είναι υπόχρεοι σε υποβολή φορολογικής δήλωσης και δεν θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη.

Το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα δεν έχει καμμία σχέση με το φοιτητικό επίδομα ΙΚΥ. Οι αιτήσεις για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα δεν είναι δύσκολη υπόθεση. Θα σας δώσουμε πληροφορίες για την διαδικασία και πότε συνήθως ξεκινά για να είστε σε ετοιμότητα.

Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για το φοιτητικό επίδομα 2024;

Συνήθως από τα τέλη Ιουνίου μέχρι τα τέλη Ιουλίου, οι δικαιούχοι μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους στο stegastiko.minedu.gov.gr για το στεγαστικό επίδομα για το κάθε ακαδημαϊκό έτος.

Τα υπουργεία Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανακοινώνουν ότι από, Τρίτη (25/06), ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων χορήγησης του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Για το 2023, η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων από φοιτητές για το στεγαστικό επίδομα, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, ήταν μέχρι και την Πέμπτη 3 Αυγούστου 2023.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ξανά άνοιξαν οι αιτήσεις έως τις 3 Οκτωβρίου 2023. Μπορούσαν οι φοιτητές να υποβάλλουν εκ νέου αίτημα για την καταβολή του στεγαστικού επιδόματος ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.

Τέλος δόθηκε και άλλη ευκαιρία από τις 24 Οκτωβρίου 2023 μέχρι τις 27 Οκτωβρίου.

Η χορήγηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, θα γίνει με βάση τα οριζόμενα από την ΚΥΑ «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης».

Από το 2022 διευρύνθηκαν οι δικαιούχοι του στεγαστικού επιδόματος των Προπτυχιακών φοιτητών Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Πανεπιστημίου Αιγαίου και Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Το ίδιο αφορά και τους φοιτητές των δημόσιων ΙΕΚ.

Ο αιτών συμπληρώνει υποχρεωτικά στα αντίστοιχα πεδία της αίτησης όπως τον αριθμό της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας και τον ΑΜΚΑ του φοιτητή, τον ΑΦΜ του φοιτητή και του έτερου γονέα, τον αριθμό του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου συμβολαίου, το ΙΒΑΝ, το πατρώνυμο, το μητρώνυμο, τη ΔΟΥ, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας του (τηλέφωνο, e-mail).

Η οριστική υποβολή της αίτησης για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του δικαιούχου ότι αυτά που δήλωσε είναι αληθή.

Φοιτητικό επίδομα 2024: Πότε είναι η πληρωμή του;

Δεν υπάρχει μια στάνταρ ημερομηνία όπου θα γίνει η πληρωμή για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα 2024.

Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, η πίστωση του γίνεται κατά την διάρκεια της χρονιάς και παίζει ρόλο το πότε έγινε η κάθε αίτηση του δικαιούχου.

Επειδή πολλοί αναγνώστες μας, μας ρωτούν για το αν υπάρχει ακριβής ημερομηνία που όλοι θα πάρουν το φοιτητικό επίδομα, σας γνωστοποιούμε ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει.

Δεν υπάρχει μία ημερομηνία όπου τότε θα γίνει η πληρωμή. Για να φτάσουν τα χρήματα στους λογαριασμούς υπάρχει μια μεγάλη διαδικασία.

Η όλη διαδικασία για την πληρωμή του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος ξεκινά από τον Σεπτέμβρη.

Πως γίνεται η πληρωμή του φοιτητικού επιδόματος 2024;

Η πληρωμή του φοιτητικού επιδόματος 2024 ξεκινά με κάθε Τμήμα ή Σχολή που αναλαμβάνει τον έλεγχο των αναγκαίων εγγράφων και πραγματοποιεί την επαλήθευση τους προτού προχωρήσει στην εκταμίευση του ποσού.

Συγκεκριμένα, αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος των απαραίτητων εγγράφων και επιβεβαιωθούν οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση του επιδόματος μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος και των αρμόδιων υπηρεσιών του Ιδρύματος, οι εγκριθείσες αιτήσεις προωθούνται στην Οικονομική Υπηρεσία του Ιδρύματος για την έκδοση των σχετικών ενταλμάτων, συμπεριλαμβανομένων των εκτυπωμένων αιτήσεων και των υποβληθέντων εγγράφων.

Ένας απαραίτητος προϋποθετικός όρος για την υποβολή της αίτησης είναι ο φοιτητής που δικαιούται το επίδομα να είναι Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος κάποιας άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να διαθέτει έγκυρη ακαδημαϊκή ταυτότητα και να κατέχει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ). Η υπηκοότητα συνδέεται αποκλειστικά με τον ίδιο τον φοιτητή και δεν επηρεάζεται από την υπηκοότητα των γονέων ή των κηδεμόνων του.

Όσον αφορά τον τρόπο πληρωμής του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, η αξιολόγηση των αιτήσεων πραγματοποιείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος μέσω της ειδικής εφαρμογής https://evaluation-stegastiko.minedu.gov.gr/.

Αρχικά, εκτιμώνται τα στοιχεία που αφορούν τον συγκεκριμένο φοιτητή για τον οποίο υποβάλλεται η αίτηση για στεγαστικό επίδομα, και μόνο εφόσον εγκριθούν αυτά, γίνεται αξιολόγηση των επιπρόσθετων στοιχείων σχετικά με τη συγκατοίκηση.

Τα χρήματα από το φοιτητικό επίδομα

– Στα 2.500 ευρώ από 2.000 ευρώ σήμερα για όσους συγκατοικούν, δηλαδή ενοικιάζουν σπίτι μαζί με άλλους (τουλάχιστον ένα συγκάτοικο και παραπάνω) εφόσον φοιτούν σε Πανεπιστήμιο της Περιφέρειας, μακριά από τον τόπο της μόνιμης κατοικία τους.

– Στα 2.000 ευρώ από 1.500 σήμερα ως επίδομα στέγασης χωρίς συγκατοίκηση, για φοίτηση σε Πανεπιστήμιο της Περιφέρειας, εκτός μονίμου κατοικίας τους.

– Στα 2.000 ευρώ (ίδιο με φέτος) για όσους ενοικιάζουν από κοινού και συστεγάζονται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αλλά προέρχονται από άλλες πόλεις ή περιοχές της χώρας.

– 1.500 ευρώ για όσους σπουδάζουν σε Αθήνα ή Θεσσαλονίκη και ενοικιάζουν μόνοι τους σπίτι, προερχόμενοι από άλλες πόλεις ή περιοχές της χώρας.