Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Πότε θα γίνει η πληρωμή;

Το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα είναι ένα σημαντικό βοήθημα για τους φοιτητές

Οι δικαιούχοι μπορούσαν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τον Ιούλιο για το στεγαστικό επίδομα των φοιτητών για το έτος 2021-2022 που ανέρχεται στα 1.000 ευρώ.

Βασική προϋπόθεση ήταν να έχουν κάνει την φορολογική δήλωση για το οικονομικό έτος 2022.Θα έπρεπε να είχαν την φορολογική δήλωση πριν την αίτηση για το φοιτητικό επίδομα.

Από την Τετάρτη 29 Ιουνίου μέχρι και την Παρασκευή 29 Ιουλίου, οι δικαιούχοι μπορούσαν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους στο stegastiko.minedu.gov.gr για το στεγαστικό επίδομα για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Από πέρσι είχαμε και μία διεύρυνση όσον αφορά τους δικαιούχους μιας και το στεγαστικό επίδομα 1000 ευρώ. Όχι μόνο οι φοιτητές των ΑΕΙ και ΤΕΙ αλλά και οι σπουδαστές των δημοσίων ΙΕΚ είχαν την ευκαιρία να κάνουν αίτηση και να πάρουν το επίδομα που ήταν στα 1000 ευρώ.

Προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι ο φοιτητής για τον οποίο χορηγείται το επίδομα, να είναι Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να είναι κάτοχος ακαδημαϊκής ταυτότητας σε ισχύ και να είναι κάτοχος Α.Φ.Μ. Η υπηκοότητα συνδέεται μόνο με το πρόσωπο του φοιτητή και όχι με των γονέων ή κηδεμόνων αυτού.

πληρωμή για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα 2022
πληρωμή για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα 2022- Siora Photography on Unsplash

Σε αντίθετη περίπτωση η αίτηση σας θα απορριφθεί αυτόματα με την υποβολή της. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση συζύγων οι οποίοι έχουν υποβάλει χωριστές φορολογικές δηλώσεις, υποβάλει την ηλεκτρονική αίτηση για χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος ο ένας μόνο γονέας δικαιούχος του επιδόματος, ο οποίος στη φορολογική του δήλωση θα πρέπει να έχει δηλώσει το σύνολο των τέκνων που τον βαρύνουν (εξαρτώμενα μέλη) ώστε να διαμορφωθεί σωστά το οικονομικό κριτήριο.

Η πληρωμή του επιδόματος, γίνεται κατά την διάρκεια της φοιτητικής χρονιάς. Σίγουρα υπάρχει ενημέρωση σε όσους επιλεχθούν ως δικαιούχοι.