Φωτογραφίες διαβατηρίου και ταυτότητας: Τι αλλαγές θα γίνουν;

Άλλη μια νέα εφαρμογή έρχεται από το gov.gr

Πρόκειται για το Myphoto.gov.gr, όπου εκεί θα βρίσκονται οι ψηφιακές φωτογραφίες. Έτσι λοιπόν όταν μια δημόσια υπηρεσία χρειάζεται μια φωτογραφία για την έκδοση διαβατηρίου, ταυτότητας ή διπλώματος, θα μπορεί να την αντλεί από την εφαρμογή.

Με λίγα λόγια, τα κρατικά έγγραφα θα αντλούν την φωτογραφία του πολίτη και έτσι θα βελτιώσει σε μεγάλο βαθμό το επίπεδο εξυπηρέτησης των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Φωτογραφίες διαβατηρίου και ταυτότητας
Φωτογραφίες διαβατηρίου και ταυτότητας

Εκεί θα βρίσκονται οι ψηφιακές φωτογραφίες και οι υπογραφές συσχετισμένες με το ΑΦΜ.

Οι πολίτες θα μπορούν να εισέρχονται στην εφαρμογή κατόπιν αυθεντικοποίησης η οποία θα γίνεται με τους κωδικούς TAXISnet και το κινητό τους τηλέφωνο.

Αφού μπουν θα χρησιμοποιούν στο αντίστοιχο πεδίο τον κωδικό αριθμό που θα έχουν λάβει ως ειδοποίηση από τον πιστοποιημένο επαγγελματία φωτογράφο ή σαρώνοντας τον σχετικό Κωδικό Άμεσης Απόκρισης (QR Code) με το smartphone τους.