Φροντιστήρια άνοιγμα: Πότε θα γίνει τον Σεπτέμβριο 2021;

Τα προηγούμενα χρόνια τα φροντιστήρια Αγγλικών είτε μέσης εκπαίδευσης, ξεκινούσαν την ίδια ημερομηνία με τα σχολεία.

Αυτό θα γίνει και φέτος εκτός απροόπτου. Το υπουργείο Παιδείας όρισε 13η Σεπτεμβρίου 2021 για την έναρξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς 2021-2022 και μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Ειδικών.

Τα νέα αναλυτικά πρωτόκολλα λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών θα ανακοινωθούν λεπτομερώς πλησιέστερα στην ημερομηνία έναρξης του σχολικού και ακαδημαϊκού έτους, λαμβανομένων υπόψιν πάντοτε των συστάσεων της Επιτροπής των Ειδικών και αναλόγως της πορείας της πανδημίας στη χώρα.

Επίσης, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής θα στείλει οδηγίες προς τους εκπαιδευτικούς σχετικά με τον οδικό χάρτη της νέας σχολικής χρονιάς, οδηγίες για τη διαχείριση της ύλης, τις απαραίτητες επαναλήψεις, την ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη των μαθητών και άλλες κατευθυντήριες γραμμές.