Γέφυρα 2 αίτηση: Ποιοι θα πάρουν χρήματα

Όσοι έλαβαν έγκριση για το πρόγραμμα Γέφυρα 2, θα πάρουν αναδρομικά και τη δόση Μαΐου μαζί με την επιδότηση του Ιουνίου.

Τα ποσά των ενισχύσεων αγγίζουν ακόμη και τα 50.000 ευρώ τον μήνα και η επιδότηση των επιχειρηματικών δάνειων θα αφορά διάστημα οκτώ μηνών.Η πρώτη πληρωμή του «Γέφυρα 2»αφορά κυρίως ενήμερα δάνεια που εγκρίθηκαν.

Η διαδικασία της αίτησης στο νέο πρόγραμμα είναι απλή, γρήγορη και πλήρως ηλεκτρονική, χωρίς να απαιτούνται δικαιολογητικά, για οτιδήποτε ήδη υπάρχει διαθέσιμο σε βάσεις δεδομένων των δημόσιων και ιδιωτών πιστωτών.

Προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα και την παροχή Κρατικής επιδότησης είναι η πλήρωση των κριτηρίων επιλεξιμότητας, τα οποία είναι ανάλογα του μεγέθους της επιχείρησης.