Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης gov: Πως το βγάζω;

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης: Ποια τα βήματα που πρέπει να κάνουμε μέσα από το gov gr

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet. Το πιστοποιητικό που θα εκδώσετε έχει μοναδικό κωδικό επαλήθευσης και προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα και μπορείτε είτε να το αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να το εκτυπώσετε και να το καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία.

πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Εάν και για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η έκδοση του πιστοποιητικού ηλεκτρονικά, κλείστε ψηφιακό ραντεβού στο myKEPlive για να εξυπηρετηθείτε από υπάλληλο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) μέσω τηλεδιάσκεψης.