Γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα αποτελέσματα, τα θέματα και οι απαντήσεις

γραπτοσ διαγωνισμοσ ΑΣΕΠ, αποτελεσματα, θεματα, απαντησεισ

Ανακοινώθηκαν επισήμως από το ΑΣΕΠ οι απαντήσεις ή αλλιώς τα αποτελέσματα για τα θέματα του γραπτού διαγωνισμού (2Γ/2022) που έγινε στις 4 Μαρτίου.

Ο γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ, αφορά στη διαδικασία κατάταξης υποψηφίων πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης για να βρουν εργασία στο Δημόσιο.

Σημειώνεται ότι οι απαντήσεις σε 17 ερωτήσεις του μαθήματος «Δοκιμασία Δεξιοτήτων και Εργασιακής Αποτελεσματικότητας» θα θεωρηθούν σωστές ανεξαρτήτως αν έχουν απαντηθεί σωστά ή όχι γιατί δεν φαίνονταν σωστά στις φωτοτυπίες.

Εδώ θα δείτε, τα θέματα, τις απαντήσεις με τα αποτελέσματα για το ποιοι θα βρουν εργασία να ανακοινώνονται τους επόμενους μήνες.

Τέλος θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η βαθμολογία της γραπτής διαδικασίας είναι σε κλίμακα από 1-100 και η βάση της βαθμολογίας είναι πενήντα πέντε (55) μονάδες για κάθε μάθημα.