ΙΚΥ υποτροφίες 2022: Ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι;

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) ανακοινώνει κάθε χρόνο την έγκριση προγράμματος υποτροφιών – Ποιοι θα πάρουν το φοιτητικό επίδομα ΙΚΥ;

Σκοπός των υποτροφιών είναι η ενίσχυση της συμμετοχής και η επιβράβευση των επιδόσεων φοιτητών ελληνικών ΑΕΙ σε διεθνείς φοιτητικούς διαγωνισμούς που διοργανώνονται στο εξωτερικό, με σκοπό την ανάδειξη της καλύτερης ομάδας ή του καλύτερου διαγωνιζόμενου στον επιστημονικό τομέα στον οποίο διενεργούνται.

Ειδικότερα το πρόγραμμα αφορά σε χρηματοδότηση με το κατ΄ αποκοπή ποσό των 500€ ανά συμμετέχοντα φοιτητή που θα λάβει μέρος ως μέλος ομάδας σε διεθνή διαγωνισμό που θα διοργανωθεί στο εξωτερικό.

Επίσης αφορά σε χρηματοδότηση με το κατ΄ αποκοπή ποσό των 500€ ανά πρωτεύσαντα ή διακριθέντα φοιτητή σε σημαντικό διεθνή διαγωνισμό.

ΙΚΥ υποτροφίες 2022: Ποιοι οι δικαιούχοι
ΙΚΥ υποτροφίες 2022: Ποιοι οι δικαιούχοι

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τα πανεπιστημιακά τμήματα, τα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων και οι όροι της υποτροφίας θα περιλαμβάνονται στην πρόσκληση του προγράμματος, η οποία θα ανακοινωθεί μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του ΙΚΥ στις αρχές του νέου έτους.

Πληροφορίες παρέχονται από το τμήμα Διαγωνισμών του ΙΚΥ στα τηλ. 2103726306 και 2103726346.