Ηλεκτρονική αστυνομική ταυτότητα: Στο gov.gr και το δίπλωμα

Άνοιξε η εφαρμογή για την έκδοση της ψηφιακής ταυτότητας και του διπλώματος οδήγησης

Το δίπλωμα οδήγησης στο.. κινητό τους μπορούν να έχουν οι οδηγοί. Το Gov.gr Wallet είναι ήδη διαθέσιμο στα app stores των λογισμικών iOS και Android και η χρήση του είναι δυνατή τμηματικά σύμφωνα με το τελευταίο ψηφίο στον ΑΦΜ του πολίτη.

Θα υπάρχει ένα ψηφιακό πορτοφόλι (wallet) που θα είναι διαθέσιμο ως εφαρμογή (app) για «κατέβασμα» από το Google Play και το App Store και έτσι εκεί θα υπάρχει σε ψηφιακή μορφή την αστυνομική ταυτότητα και το δίπλωμα οδήγησης.
Όλοι οι πολίτες που διαθέτουν smartphones θα έχουν τη δυνατότητα, μέσω εφαρμογής να αποθηκεύουν τα απαραίτητα έγγραφα τους, διευκολύνοντας την καθημερινότητα τους.

Για τον σκοπό αυτό ο πολίτης θα πρέπει πριν εισέλθει στην εφαρμογή είτε να έχει καταχωρίσει τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ) μέσω του notify.gov.gr και είτε να έχει βεβαιώσει ψηφιακά την υπογραφή του μέσω του gov.gr (Υπεύθυνη Δήλωση, Εξουσιοδότηση, Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου, Ιδιωτικό Συμφωνητικό).

Εξειδικεύοντας τα στοιχεία που θα αποθηκεύονται σε ψηφιακή μορφή για τις ταυτότητες θα είναι:

Ο αριθμός ταυτότητας,
Το ονοματεπώνυμο με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες,
Το πατρώνυμο με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες,
Το μητρώνυμο με ελληνικούς χαρακτήρες,
Η ημερομηνία γέννησης,
Ο τόπος γέννησης,
Η ημερομηνία και αρχή έκδοσης της ταυτότητας και
Η φωτογραφία του κατόχου

Ταυτότητα και δίπλωμα στο κινητό
Ταυτότητα και δίπλωμα στο κινητό

Για το δίπλωμα οδήγησης

Ο αριθμός άδειας οδήγησης,
Το ονοματεπώνυμο με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες,
Η ημερομηνία γέννησης,
Ο τόπος γέννησης,
Η ημερομηνία και αρχή έκδοσης άδειας οδήγησης,
Η ημερομηνία λήξης ισχύος άδειας οδήγησης,
Ο αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.),
Ο κωδικός κατηγορίας οχήματος,
Η ημερομηνία έκδοσης κατηγορίας οχήματος,
Η ημερομηνία λήξης ισχύος κατηγορίας οχήματος και
Η φωτογραφία του κατόχου.