Πληρωμή
Πληρωμή

Μεταφορικό ισοδύναμο: Πότε έχει πληρωμή το 2024

Πότε πληρώνεται το μεταφορικό ισοδύναμο το 2024

μεταφορικό ισοδύναμο 2024
Μεταφορικό ισοδύναμο

Μεταφορικό ισοδύναμο: Πότε είναι η πληρωμή το 2024 και πως γίνεται η αίτηση;

Πληρώνεται σιγά – σιγά το μεταφορικό ισοδύναμο στους δικαιούχους. Θα πρέπει να ξέρετε ότι πληρώνεται σε όλες τις κατηγορίες των δικαιούχων.

Αυτό σημαίνει ότι πληρώνεται σε επιβάτες, καύσιμα, αλλά και επιχειρήσεις, μιας και δόθηκε το πράσινο φως από τα υπουργεία Ανάπτυξης και Ναυτιλίας που έχουν να κάνουν με το μεταφορικό ισοδύναμο.

Τι είναι το μεταφορικό ισοδύναμο;

Το μεταφορικό ισοδύναμο είναι μια επιδότηση του μεταφορικού κόστους για τους κατοίκους των νησιών.

Με το μέτρο αυτό επιδιώκεται να γίνει εξισωθεί το κόστος μεταφοράς με μέσα μαζικής μεταφοράς προς και από νησιά, με αυτό που θα ίσχυε σε μεταφορές ίδιας απόστασης στην ξηρά.

Μεταφορικό ισοδύναμο; Πως κάνουμε αίτηση;

Δικαιούχοι είναι νοικοκυριά των οποίων τα μέλη είναι Έλληνες πολίτες ή αλλοδαποί, που διαθέτουν άδεια διαμονής σε ισχύ και η φορολογική κατοικία του, βρίσκεται σε νησί που εφαρμόζεται το μέτρο για το μεταφορικό ισοδύναμο.

Δικαιούχοι είναι επίσης το προσωπικό υπηρεσιών υγείας και το εκπαιδευτικό προσωπικό που υπηρετεί προσωρινά σε νησί εφαρμογής του μέτρου.

Εδώ θα κάνετε αίτηση για το μέτρο του Μεταφορικού Ισοδύναμου.

Ο δικαιούχος πρέπει να υποβάλει αίτηση πιστοποίησης και να εγγραφεί στην εφαρμογή του Μεταφορικού Ισοδύναμου.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσα από την εφαρμογή, από το πρόσωπο που υποβάλλει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Πρέπει να χρησιμοποιήσει του κωδικούς πρόσβασης του πληροφοριακού συστήματος TAXISnet.

Εφόσον πιστοποιηθεί ως ωφελούμενη μονάδα, ο αιτών ενημερώνεται για το Μοναδικό Αριθμό Νησιώτη (Μ.Α.Ν.) και το μέγιστο αριθμό των εισιτηρίων που αντιστοιχεί στην ωφελούμενη μονάδα.

Μεταφορικό ισοδύναμο: Πότε πληρώνεται;

Το μεταφορικό ισοδύναμο συνήθως πληρώνεται κάθε εξάμηνο. Η ανακοίνωση γίνεται από το αρμόδιο υπουργείο και γνωστοποιείται στους δικαιούχους.