Καύσωνας και εργασία: Ποια μέτρα υπάρχουν;

Καύσωνας και εργασία: Στον ιδιωτικό τομέα ποια είναι τα μέτρα;

Η εβδομάδα συνεχίζει να έχει υψηλές θερμοκρασίες.

Η εγκύκλιος του υπουργείου ορίζει συγκεκριμένες, ακραίες περιπτώσεις, από τις 12.00 μ.μ., έως τις 16.00 μ.μ., στις οποίες υπάρχει πραγματική δυσκολία.

Ποιος θα είναι αυτός που θα κρίνει αν οι συνθήκες είναι οι κατάλληλες, ώστε να εφαρμοστεί η εγκύκλιος;

Ο εργοδότης με τον εργαζόμενο, ανάλογα με τη φύση της δουλειάς, θα συμφωνήσουν αν θα συνεχίσει ο εργαζόμενος ή θα διακόψει τις εργασίες του, τις ώρες που προβλέπονται.

Από την ίδια την εγκύκλιο προσδιορίζεται ότι θα υπάρχει συνεννόηση των δύο μερών.