Κάθε πότε πληρώνει ο ΟΑΕΔ το επίδομα ανεργίας;

Κάθε πότε πληρώνει ο ΟΑΕΔ το επίδομα ανεργίας;

Για κάθε πλήρη μήνα επιδότησης ανεργίας δικαιούστε έως και 25 ημέρες ασφάλισης, που μπορούν να ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό της σύνταξής σας με μέγιστο όριο τις 300 ημέρες. Συγκεκριμένα, και σύμφωνα με το άρθρο 40 του ν. 3996/2011: «(…) 1. Ως χρόνος ασφάλισης στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης λογίζεται, πλην του χρόνου πραγματικής ή προαιρετικής ασφάλισης: […] γ) ο χρόνος επιδότησης λόγω ασθένειας και μέχρι 300 ημέρες, καθώς και ο χρόνος επιδότησης λόγω τακτικής ανεργίας και μέχρι 300 ημέρες”.

Η αίτηση για την τακτική επιδότηση ανεργίας υποβάλλεται είτε στην Υπηρεσία ΚΠΑ2 του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου πολίτη είτε στην Υπηρεσία ΚΠΑ2 της τελευταίας απασχόλησής του. Η επιλογή της Υπηρεσίας ΚΠΑ2 είναι σημαντική, γιατί η Υπηρεσία αυτή θα είναι αρμόδια για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την επιδότησή του και σε αυτήν θα πρέπει να προσέρχεται, όταν του ζητείται.

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί με ηλεκτρονικό τρόπο και μόνο μέσω των ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ ή της Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου (www.gov.gr). Ο ενδιαφερόμενος πολίτης επιλέγει “ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ” και στη συνέχεια “ΑΙΤΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ” .

Τέλος, με αυτοπρόσωπη προσέλευση στην Υπηρεσία ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ. Ωστόσο, όσο διαρκούν τα έκτακτα περιοριστικά μέτρα του κορωνοϊού η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΑΕΔ.