Ξεκινά ο κατ οίκον εμβολιασμός

Δείτε ποιο θα είναι το ύψος της αποζημίωσης για γιατρούς και φαρμακοποιούς.

Το ύψος της αποζημίωσης ιατρών και φορέων όταν υπάρχει κατ οίκον εμβολιασμός είναι στα 50 ευρώ από 20 που ισχύει σήμερα από γιατρούς και στα 10 ευρώ η αποζημίωση φαρμακοποιών και των ιατρών για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία ενημέρωσης και προγραμματισμού ημερομηνίας.

Πιο αναλυτικά:

1) Παρέχεται η δυνατότητα:

  • στις διοικήσεις των υγειονομικών περιφερειών για απευθείας αναθέσεις κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης της κείμενης νομοθεσίας για την προμήθεια υπηρεσιών μετακίνησης
  • στο ιατρικό προσωπικό όλων των δημόσιων πρωτοβάθμιων μονάδων υγείας αλλά και στο αντίστοιχο προσωπικό των Ο.Τ.Α να πραγματοποιεί εμβολιασμούς κατ’ οίκον σε άτομα που δεν μπορούν να μεταβούν στα εμβολιαστικά κέντρα

2) επανακαθορίζεται το ύψος της αποζημίωσης ιατρών και φορέων του άρθρου 268 του ν4796/2021 για κάθε διενεργούμενο κατ’ οίκον εμβολιασμό:

  • σε 50 ευρώ από 20 που ισχύει σήμερα με ειδικό προνομιακό φορολογικό καθεστώς (ακατάσχετο) για τις συγκεκριμένες αποζημιώσεις

Και καθορίζεται:

  • στα 10 ευρώ η αμοιβή των φαρμακοποιών και των ιατρών για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία ενημέρωσης και προγραμματισμού ημερομηνίας εμβολιασμού μέσω του ειδικού συστήματος.