ΚΕΑ Απριλίου 2022: Πότε μπαίνει;

Επίδομα ΚΕΑ Απριλίου 2022; Πότε τελικά θα δουν τα χρήματα οι δικαιούχοι;

Οι πληρωμές στους δικαιούχους για το επίδομα ΚΕΑ θα γίνουν μετά την έγκριση (με υπουργική απόφαση) δαπάνης σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του υπουργείου Εργασίας, οικονομικού έτους 2022, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) για την κάλυψη της καταβολής (δαπάνες χορήγησης προνοιακών παροχών σε χρήμα σε ΑμεΑ).

ΚΕΑ πληρωμή Φεβρουαρίου 2022
Photo by Mufid Majnun on Unsplash

Σύμφωνα με πληροφορίες, στα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ που θα καταβληθούν αυτό το μήνα είναι και το επίδομα ΚΕΑ που δεν θα πληρωθεί την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα.

Η πληρωμή ΚΕΑ θα γίνει στις 31 Μαρτίου 2022 ημέρα Παρασκευή.