Πότε θα γίνει η πληρωμή ΚΕΑ Ιουνίου 2021;

Στις 30 Ιουνίου, σύμφωνα με πληροφορίες, θα πληρωθούν οι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Η σχεδίαση του προγράμματος του ΚΕΑ έγινε από την ομάδα εργασίας για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα που συγκροτήθηκε τον Δεκέμβριο του 2015 υπο τον συντονισμό του Γ.Γ. Πρόνοιας κ. Δημήτριο Καρέλλα και την εποπτεία της Αν. Υπουργού Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθ. κας Θεανώς Φωτίου για τις ανάγκες της πρώτης φάσης του προγράμματος.

Η σχεδίαση και ανάπτυξη του λογισμικού που υποστήριξε την πρώτη φάση του προγράμματος έγινε από την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. το 1ο εξάμηνο του 2016.

Η σχεδίαση και ανάπτυξη του λογισμικού για την εθνική εφαρμογή του προγράμματος έγινε από την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., ξεκίνησε τον Νοέμβρη του 2016 και συνεχίζεται…

Την λειτουργία της πλατφόρμας του ΚΕΑ έχει η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.

Το πρόγραμμα Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης είναι ένα προνοιακό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και απευθύνεται σε νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Το πρόγραμμα βασίζεται σε τρεις πυλώνες: α) την εισοδηματική ενίσχυση, β) τη διασύνδεση με υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης, και γ) τη διασύνδεση με υπηρεσίες ενεργοποίησης που στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξη των δικαιούχων στην αγορά εργασίας και στην κοινωνική επανένταξη.

Διευκρινίζονται τα εξής:

Σε περίπτωση που υποβληθεί νέα αίτηση, τότε αυτή η εγκεκριμένη αίτηση θα ισχύσει κανονικά.
Εάν ο δικαιούχος έχει ξεκινήσει τη δημιουργία αίτησης, η οποία όμως παραμένει σε κατάσταση «ΝΕΑ» χωρίς να γίνει οριστική υποβολή αυτής, τότε θα ανανεωθεί αυτόματα η ισχύς της προηγούμενης εγκεκριμένης αίτησης.