ΚΕΑ (ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα): Πότε ξεκινά η πληρωμή του Νοεμβρίου;

ΚΕΑ Νοεμβρίου 2021: Πότε είναι η ημέρα πληρωμής του;

Το ΚΕΑ είναι ένα βοήθημα για τα ευάλωτα νοικοκυριά που πληρώνεται κάθε μήνα. Η πληρωμή στους δικαιούχους γίνεται μετά την έγκριση με υπουργική απόφαση δαπάνης.

Πρόκειται για δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του υπουργείου Εργασίας, οικονομικού έτους 2021, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) για την κάλυψη της καταβολής.

Η πληρωμή μηνός Νοεμβρίου 2021 στους δικαιούχους (όσοι έχουν υποβάλλει αίτηση μέχρι και τέλος Οκτωβρίου 2021 και έχει εγκριθεί) του προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα» (πρώην ΚΕΑ) θα γίνει την τελευταία εργάσιμη του Νοεμβρίου.

Η τελευταία εργάσιμη του Νοεμβρίου 2021 πέφτει την Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021. Εκείνη την ημέρα, 50 εκατ. ευρώ θα δοθούν σε 230. 609 δικαιούχους για Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα – πρώην ΚΕΑ