ΚΕΠ προσλήψεις 2022: Πότε ξεκινά η προκήρυξη;

Οι μόνιμες προσλήψεις στα ΚΕΠ θα ξεκινήσουν μέσα από προκήρυξη που ετοιμάζει ειδικά ο ΑΣΕΠ

Υπάρχει μέριμνα για νέες προσλήψεις, μέσω ΑΣΕΠ, ώστε να στελεχωθούν περαιτέρω τα ΚΕΠ.

Μέσα από αυτή την προκήρυξη θα γίνει και μεγάλη προσπάθεια να εξορθολογιστούν και παρωχημένες διαδικασίες παλιές, ή έκτακτες και να ενισχυθεί η διαλειτουργικότητα του συστήματος των ΚΕΠ.

ΚΕΠ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 2022, ΚΕΠ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2022, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΚΕΠ προσλήψεις 2022

Οι νέες προσλήψεις γίνονται στο πλαίσιο της προσθήκης νέων υποθέσεων στα ΚΕΠ, δεδομένου ότι έχει “ανοίξει” με περισσότερες διεκπαιρεώσεις το gov.gr.

Υπενθυμίζεται ότι η τελευταία προκήρυξη για τα ΚΕΠ ήταν αρκετούς μήνες πριν και αφορούσε την πρόσληψη 144 μονίμων υπαλλήλων.