Κινητικότητα 2021 β κύκλος: Πότε ξεκινά;

Πότε ξεκινά ο β κύκλος όσον αφορά την κινητικότητα 2021;

Ο α κύκλος κινητικότητας του έτους 2021 ξεκίνησε στις 15.9.21. Τώρα ο β κύκλος κινητικότητας έτους 2021 θα είναι διαθέσιμος μέχρι 29 Οκτωβρίου.

Ο κύκλος κινητικότητας για τους εποπτευόμενους φορείς ΝΠΔΔ και δήμους, έληξε 24 Οκτωβρίου, ενώ για τους εποπτεύοντες των ανωτέρω φορείς (πχ. Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις) λήγει στις 29 Οκτωβρίου 2021.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φορείς, των οποίων οι διαδικασίες μετάταξης του Α΄ κύκλου κινητικότητας κατέστησαν ατελέσφορες λόγω μη υποβολής ή μη καταλληλότητας των υποψηφίων.

Επίσης οι φορείς, των οποίων τα αιτήματα πρόσληψης τακτικού προσωπικού στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων δεν ικανοποιήθηκαν.