Πότε είναι η κινητικότητα δημοσίων υπαλλήλων 2023;

κινητικοτητα 2023

Ποιες χρονικές περιόδους ξεκινά η κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Ποιες είναι οι πιθανές ημερομηνίες;

Το πρόγραμμα κινητικότητας δημοσίων υπαλλήλων, έχει τρεις κύκλους κάθε έτος και αφορά στην κάλυψη κενών θέσεων με μετάταξη και στην προσωρινή κάλυψη θέσεων με απόσπαση

Τάξη στη συνολική κάλυψη των αναγκών της δημόσιας διοίκησης σε προσωπικό, βάζει ο ετήσιος κύκλος στελέχωσης, που τίθεται σε εφαρμογή κάθε χρόνο.

Σε ημερομηνίες που δημοσιοποιούνται από το αρμόδιο υπουργείο, δίνονται οι λεπτομέρειες για τον κύκλο κινητικότητας.

Σε συγκεκριμένη ημερομηνία που δημοσιοποιείται αναρτούνται στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου τα αιτήματα των Φορέων για κάλυψη κενών θέσεων με μετάταξη και αναγκών με απόσπαση. Κάθε ενδιαφερόμενος υπάλληλος μπορούσε να υποβάλει αίτηση λίγες μέρες μετά.

Συνήθως αρχές Οκτωβρίου δημοσιεύεται η εγκύκλιος του υπουργείου εσωτερικών που ενημέρωνει τους φορείς του δημοσίου και του ΟΤΑ για την έναρξη του κύκλου κινητικότητας στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας.

Στην διαδικασία λαμβάνουν μέρος υπουργεία, Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ανεξάρτητες Αρχές, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, Δικαστήρια και πολλοί άλλοι φορείς.

Ο τελικός έλεγχος και η οριστική υποβολή των αιτημάτων για τον κύκλο κινητικότητας δημοσίων υπαλλήλων τόσο για τους εποπτεύοντες όσο και για τους εποπτευόμενους φορείς, πραγματοποιείται τον Οκτώβριο.

Τα αποτελέσματα να βγουν μέσα στον Νοέμβριο.

Ποιοι χάνουν το δικαίωμα της συμμετοχής στην κινητικότητα δημοσίων υπαλλήλων 2022;

Θα πρέπει να ξέρετε ότι αν κατά το πρώτο στάδιο υποβολής αιτημάτων δεν υποβληθεί πρωτογενώς το αίτημα, τότε κατά το δεύτερο στάδιο δεν θα μπορεί να γίνει απολύτως καμμία τροποποίηση.

Η είσοδος των ενδιαφερομένων υπαλλήλων για το κύκλο κινητικότητας ήταν διαθέσιμη στο σύνδεσμο https://hr.apografi.gov.gr. Μέσα στον Δεκέμβριο θα βγουν τα αποτελέσματα.

Ανακεφαλαιώνοντας, η κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων έχει είτε δύο, είτε τρεις κύκλους. Για το 2023 ο πρώτος κύκλος ήταν τον Μάρτιο ενώ αναμένεται και ο δεύτερος κύκλος τον Οκτώβριο.