Κινούμαι ηλεκτρικά 2022: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για επιδότηση ηλεκτρικού αυτοκινήτου

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την επιδότηση αυτοκινήτου – το Κινούμαι Ηλεκτρικά 2 περιλαμβάνει σημαντικές αυξήσεις στις επιδοτήσεις κάποιων οχημάτων και κατηγοριών και έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Δεκεμβρίου 2021

Άνοιξε η πλατφόρμα για το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά 2».

Η επιδότηση για τα φυσικά πρόσωπα φθάνει στο 30% επί της λιανικής τιμής προ φόρων, ενώ έξτρα επιδότηση προβλέπεται για την αγορά οικιακού φορτιστή, όπως επίσης και αν αποσυρθεί παράλληλα το παλιό αυτοκίνητο.

Τα έγγραφα χρειάζεστε για να λάβετε την επιδότηση είναι αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης, επίσημη προσφορά που θα φέρει την σφραγίδα του προμηθευτή, υπεύθυνη δήλωση ότι το ηλεκτρικό ποδήλατο δεν θα υποστεί καμία μετατροπή στην τριετία και γνωμάτευση πιστοποίησης της Αναπηρίας και Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

Αναλυτικά για τα φυσικά πρόσωπα η επιδότηση θα είναι 30% επί της λιανικής τιμής προ φόρων για την αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου με μέγιστο ποσό τις 8.000 ευρώ.

Θα υπάρχει επιδότηση 30% και έως 8.000 ευρώ για μακροχρόνιες μισθώσεις, χωρίς υποχρέωση εξαγοράς. παραμένει και η επιβράβευση απόσυρσης με 1.000 ευρώ και επιδότηση αγοράς έξυπνου φορτιστή 500 ευρώ.
Για αγορά αυτοκινήτου σε ΑΜΕΑ θα υπάρχει επιπλέον επιδότηση 1.000 ευρώ και το ίδιο θα ισχύει και για οικογένειες με τουλάχιστον 3 εξαρτώμενα τέκνα και επιπλέον 1.000 ευρώ ανά επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο έως και 4.000 ευρώ.
Επιπλέον 1.000 ευρώ θα δοθούν για την αγορά αυτοκινήτου και μικροαυτοκινήτου σε νέους έως 29 ετών.

Επιδότηση έως 40% και με μέγιστο ποσό τις 3.000 θα δοθεί και για την αγορά δικύκλων και τρικύκλων κατηγορίας L5e έως L7e ενώ για την κατηγορίας L1e έως L4e έως 20% και με μέγιστο ποσό επιδότησης 800 ευρώ.

Τέλος θα δοθεί επιδότηση 40% για τα ηλεκτρικά ποδήλατα, με μέγιστο ποσό επιδότησης 800 ευρώ.

Κινούμαι ηλεκτρικά 2: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για επιδότηση ηλεκτρικού αυτοκινήτου
Κινούμαι ηλεκτρικά 2022

Αντίστοιχα για τις επιχειρήσεις τα κίνητρα είναι επιδότηση 30% για την αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου με μέγιστο ποσό τις 8.000 ευρώ από 1 έως 20 οχήματα και 20% επιδότηση με μέγιστο ποσό τις 6.000 ευρώ από 21 οχήματα και πάνω.

Θα υπάρχει επιβράβευση απόσυρσης με 1.000 ευρώ ανά όχημα και επιδότηση αγοράς έξυπνου φορτιστή 400 ευρώ ανά σημείο επαναφόρτιση. Επιδότηση θα υπάρχει και σε εταιρείες ταχυμεταφορών, διανομών και τουριστικές εταιρείες για την αγορά έως και 10 ηλεκτρικών ποδηλάτων.

Επιδότηση 30% και έως 8.000 ευρώ θα δοθεί και για μακροχρόνιες μισθώσεις, χωρίς υποχρέωση εξαγοράς για 1 έως 20 οχήματα και 20% επιδότηση και έως 6.000 ευρώ για 21 οχήματα και πάνω αντίστοιχα. Επιπλέον 4.000 ευρώ θα πάρουν ανά αυτοκίνητο για εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε νησιά.

Τέλος, επιδότηση 30% και με μέγιστο ποσό τις 8.000 ευρώ ανά αυτοκίνητο για την αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων επίδειξης (test drive) από 1 μέχρι 20 οχήματα και 20% επιδότηση με μέγιστο ποσό τις 6.000 ευρώ για 21 οχήματα και άνω αντίστοιχα.