Κινούμαι ηλεκτρικά 2: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι για επιδότηση;

Επιδότηση: Το «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙ» έχει ξεκινήσει και δίνει στο σύνολο του 50 εκατ. ευρώ.

Περιλαμβάνει και κοινωνικά κριτήρια για ΑμεΑ, τρίτεκνους και για νέους έως 29 ετών.Ο δεύτερος κύκλος του «Κινούμαι Ηλεκτρικά» είναι πολύ πιο γενναιόδωρος, προκειμένου να αυξηθεί το ποσοστό απορρόφησης των κονδυλίων.

Η δράση στοχεύει στην αντικατάσταση παλιών αυτοκινήτων συμβατικής τεχνολογίας με την αγορά νέων ηλεκτρικών και υβριδικών αυτοκινήτων.

Περιλαμβάνει και κοινωνικά κριτήρια για ΑμεΑ, τρίτεκνους και για νέους έως 29 ετών.Ο δεύτερος κύκλος του «Κινούμαι Ηλεκτρικά» είναι πολύ πιο γενναιόδωρος, προκειμένου να αυξηθεί το ποσοστό απορρόφησης των κονδυλίων.
Περιλαμβάνει και κοινωνικά κριτήρια για ΑμεΑ, τρίτεκνους και για νέους έως 29 ετών.Ο δεύτερος κύκλος του «Κινούμαι Ηλεκτρικά» είναι πολύ πιο γενναιόδωρος, προκειμένου να αυξηθεί το ποσοστό απορρόφησης των κονδυλίων.

Το ύψος της επιδότησης είναι αυξημένο κατά 30% σε σχέση με εκείνο του προηγούμενου κύκλου.

Το κινούμαι ηλεκτρικά δίνει επιδότηση 30% για την αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου με μέγιστο ποσό τις 8.000 ευρώ και έως 8.000 ευρώ για μακροχρόνιες μισθώσεις, χωρίς υποχρέωση εξαγοράς. Υπάρχει και η επιβράβευση απόσυρσης με 1.000 ευρώ και επιδότηση αγοράς έξυπνου φορτιστή 500 ευρώ.

Μεγάλη αγκαλιά δίνει η επιδότηση για ηλεκτρικά σε ΑΜΕΑ, τρίτεκνους και νέους. 1.000 ευρώ θα δοθούν για αγορά αυτοκινήτου σε ΑΜΕΑ, για οικογένειες με τουλάχιστον τρία εξαρτώμενα τέκνα και για την αγορά αυτοκινήτου και μικρο-αυτοκινήτου σε νέους έως 29 ετών.