Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα για κοινωφελής εργασία 2022;

Χιλιάδες ήταν οι αιτήσεις που έγιναν για την κοινωφελής εργασία του ΟΑΕΔ σε χιλιάδες θέσεις του δημοσίου και τώρα περιμένουν τα αποτελέσματα.

Οι αιτήσεις όπως ακούγεται ξεπέρασαν τις 125.000 και όπως φαίνεται ο ένας στους 5 θα μπορέσει να βρει εργασία μέσα από το πρόγραμμα της κοινωφελής εργασίας.

Στις 18 Μαρτίου 2022, ήταν η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας 25.000 θέσεων εργασίας του ΟΑΕΔ.

Πολλοί ρωτούν για το πότε θα βγουν τα αποτελέσματα για το πρόγραμμα της κοινωφελούς εργασίας.

Στα τέλη Απριλίου θα δημοσιευθεί ο προσωρινός πίνακας των ωφελουμένων για το πρόγραμμα για την κοινωφελής εργασία για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες και άλλες υπηρεσίες του δημοσίου.

Αυτή την στιγμή ο ΟΑΕΔ επεξεργάζεται ηλεκτρονικά τις αιτήσεις των ανέργων για την απασχόλησή τους σε θέσεις εργασίας ανά ειδικότητα και κατατάσσει με μηχανογραφικό τρόπο τους υποψηφίους σε Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων.

Στον πίνακα θα εμφανίζεται υποχρεωτικά ο αριθμός πρωτοκόλλου της ηλεκτρονικής αίτησης, η συνολική βαθμολογία των δυνητικά ωφελούμενων, οι μονάδες που αντιστοιχούν σε καθένα από τα κριτήρια κατάταξης, η σειρά κατάταξης με βάση τη συνολική βαθμολόγηση των κριτηρίων, η ειδικότητα κάθε υποψηφίου, οι προτιμήσεις που δηλώθηκαν και η Υπηρεσία Τοποθέτησης για όσους επιλέγονται με βάση τη συνολική βαθμολογία και την αιτούμενη θέση.

Ο προσωρινός πίνακας κατάταξη ανέργων καταρτίζεται από τον Ο.Α.Ε.Δ. και υπογράφεται από τον Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ. ή από άλλο όργανο, που ορίζεται με απόφασή του.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν είναι δυνατή, τόσο η υποβολή ενστάσεων, όσο και η υποβολή δικαιολογητικών.

Οι αιτήσεις σύμφωνα με πληροφορίες ξεπέρασαν τις 125.000 και όπως φαίνεται ο ένας στους 5 θα μπορέσει να βρει εργασία μέσα από το πρόγραμμα της κοινωφελής εργασίας.
Οι αιτήσεις σύμφωνα με πληροφορίες ξεπέρασαν τις 125.000 και όπως φαίνεται ο ένας στους 5 θα μπορέσει να βρει εργασία μέσα από το πρόγραμμα της κοινωφελής εργασίας. Φωτογραφία: Marten Bjork, unsplash

Όσοι θέλουν να κάνουν ένσταση θα την πραγματώσουν ηλεκτρονικά και μαζί με την ένσταση τα τυχόν δικαιολογητικά που “ανεβαίνουν” παράλληλα με την ένσταση. Όλα αυτά θα γίνουν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας των 3 εργάσιμων ημερών.

Σε περίπτωση αδυναμίας επισύναψης των δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική ένσταση, μπορούν να πάνε και διά ζώσης.

Ένσταση που υποβάλλεται με τρόπο διαφορετικό από αυτόν, που ορίζεται ρητά στην παρούσα πρόσκληση, δεν εξετάζεται.

Διόρθωση ή τροποποίηση επιτρέπεται με νέες ηλεκτρονικές ενστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται σε αντικατάσταση των προηγουμένων ηλεκτρονικών ενστάσεων που ακυρώνονται από τον ωφελούμενο, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους.