Κοινωνικό τιμολόγιο ΔΕΗ: Ποιο χρώμα θα επιλέξετε;

κοινωνικο τιμολογιο χρωμα

Ποιο χρώμα επιλέγουν οι δικαιούχοι για το κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ; Σε ποιο χρωματιστό τιμολόγιο θα ενταχθούν οι δικαιούχοι; Ποιο είναι το νέο ΚΟΤ με αιτήσεις στην ΗΔΙΚΑ;

Με το ειδικό πράσινο τιμολόγιο θα συνεχίσουν οι στοχευμένες επιδοτήσεις στους λογαριασμούς των δικαιούχων του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου.

Αυτό αναφέρεται στη σχετική ενημέρωση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας όπου δίνει απαντήσεις για τους νέους λογαριασμούς.

Όπως αναφέρεται στα dnews, τα νέα τιμολόγια ρεύματος, που θα ισχύουν από 1.1.2024 προάγουν τη διαφανή και απλοποιημένη πληροφόρηση, προς όφελος των καταναλωτών, για τις τιμές των παρόχων.

Νέο κοινωνικό τιμολόγιο για πολύτεκνους

Η ένταξη στο νέο κοινωνικό τιμολόγιο για τους πολύτεκνους θα πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, που θα υλοποιηθεί, εντός του επόμενου χρονικού διαστήματος, από την ΗΔΙΚΑ.

Η ένταξη στο ΚΟΤ Γ για τις πολύτεκνες οικογένειες θα πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, που θα υλοποιηθεί, εντός του επόμενου χρονικού διαστήματος, από την ΗΔΙΚΑ.

Η διαδικασία θα είναι εξαιρετικά απλή για τους αιτούντες, καθώς με την αίτησή τους θα αναρτούν το πιστοποιητικό της οικογενειακής τους κατάστασης, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος. Ο έλεγχος θα είναι αυτοματοποιημένος και οι αιτούντες θα ενημερώνονται, άμεσα, εάν πληρούν τα κριτήρια ένταξης στο τιμολόγιο.

Τα εισοδηματικά κριτήρια που εφαρμόζονται είναι διευρυμένα. Ειδικότερα οικογένεια με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα, το ετήσιο εισοδηματικό όριο φθάνει τις 50.000 ευρώ, ενώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο προστίθεται επιπλέον το ποσό των 2.500 ευρώ, μέχρι του συνολικού ορίου των 70.000 ευρώ, ανεξαρτήτως του αριθμού των εξαρτώμενων τέκνων της οικογένειας.

Επίσης, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες κατηγορίες ΚΟΤ, στο νέο τιμολόγιο πολυτέκνων δεν εφαρμόζονται περιουσιακά κριτήρια για την ένταξη των δικαιούχων.