Κοινωνικό τιμολόγιο ΔΕΗ 2021: Πότε η αίτηση και η προθεσμία;

Κοινωνικό τιμολόγιο ΔΕΗ 2021: Ποιες οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια;

Μετά την λήξη της προθεσμίας των φορολογικών δηλώσεων, και μετά τον έλεγχο της ΗΔΙΚΑ αναμένεται να ανοίξουν οι αιτήσεις για το κοινωνικό τιμολόγιο.

Κοινωνικό τιμολόγιο ΔΕΗ προθεσμία: Ακόμα δεν έχει γνωστοποιηθεί μιας και δεν άνοιξαν ακόμα οι αιτήσεις.

ΗΔΙΚΑ κοινωνικό τιμολόγιο ΔΕΗ: Όταν θα κλείσει το Taxisnet για τις φορολογικές δηλώσεις 2021, θα ακολουθήσει εκκαθάριση στην ΗΔΙΚΑ με βάση τα στοιχεία της ΑΑΔΕ από τις φορολογικές δηλώσεις και ακολούθως θα ξεκινήσουν οι νέες δηλώσεις.

Υπολογίζεται ότι αυτό μπορεί να γίνει στα τέλη Σεπτεμβρίου. Με την είσοδό σας στο σύστημα θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τον ΑΜΚΑ σας και να συναινέσετε στην επεξεργασία των στοιχείων που απαιτούνται.

Μετά την συναίνεση σας, εμφανίζεται φόρμα του κοινωνικού τιμολογίου που αναφέρει κάποια προσωπικά στοιχεία σας. Επιλέξτε για ποιο ΚΟΤ θέλετε να κάνετε αίτηση.

Απαραίτητη είναι η συμπλήρωση αριθμού παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

Κοινωνικό τιμολόγιο ΔΕΗ προϋποθέσεις: Θα γνωστοποιηθούν μέσα από τις αιτήσεις.