Κοινωνικός τουρισμός αποτελέσματα: Τι πρέπει να ξέρουν οι δικαιούχοι;

Μόνο ένα πρόγραμμα μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι δικαιούχοι για τις διακοπές τους. Δεν μπορούν να κάνουν χρήση του τουρισμού για όλους και του ΟΑΕΔ κοινωνικός τουρισμός.

Πάντως όσον αφορά τα αποτελέσματα του κοινωνικού τουρισμού 2021, δεν υπάρχει σαφήνεια σχετικά με το πότε θα αναρτηθούν οι πίνακες.

Θα πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι πως για να χρησιμοποιήσει κάποιος την επιδότηση του Κοινωνικού Τουρισμού θα πρέπει να μην είναι σε άλλο παρεμφερές πρόγραμμα, όπως π.χ το Τουρισμός για όλους.

Θα πρέπει ωστόσο να είναι ξεκάθαρο πως σε περίπτωση που γίνει δεκτός και από τα δύο, δικαιούται να κάνει χρήση μόνο του ενός. Έτσι, αν κάνει χρήση του «Τουρισμός για Όλους» αυτομάτως ακυρώνεται ο Κοινωνικός Τουρισμός.