Πότε γιορτάζει ο Δαμιανός και ο Κοσμάς;

Την 1η Νοεμβρίου γιορτάζει ο Ανάργυρος, ο Δαμιανός, ο Κοσμάς και ο Δαυίδ.

Οι άγιοι Ανάργυροι είναι επίθετο χριστιανών αγίων που δεν δέχονταν πληρωμή για τις αγαθές πράξεις τους. Αυτοί ήταν συνήθως χριστιανοί ιατροί που προσέφεραν χωρίς αμοιβή τις υπηρεσίες τους.

Στα συναξάρια ως «Ανάργυροι» αναφέρονται οι άγιοι και οι άγιες Κοσμάς και Δαμιανός οι εν Μικρά Ασία, η μνήμη τους τιμάται την 1η Νοεμβρίου.